em cần các bác tư vấn cài phần mềm nào cho âm thanh được thu từ micro phát ra loa cho nó hay hơn!