Mưc hoc phi dai hoc kinh te tphcm moi nhat hien nay la bao nhieu 1 nam hoc
Học phí đại học Kinh tế TPHCM 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 mới nhất

Một trong những trường luôn nhận được sư quan tâm của nhiều bạn trẻ hiện nay, đó là Đại học Kinh tế TPHCM. Hiện nay trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hằng năm lượng sinh viên theo học của trường rất nhiều, chính vì vậy nhà trường cũng đã không ngừng phát triển, nâng cấp các cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất có thể.

Học phí đại học Kinh tế TPHCM 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 mới nhất

Hiện nay, Đại học Kinh tế TPHCM bao gồm các hệ đạo tạo sau:
  • Đại học chính quy
  • Đại học chính quy chất lượng cao
  • Cử nhân tài năng
  • Cử nhân liên kết quốc tế
  • Liên thông đại học chính quy
  • Văn bằng 2 đại học chính quy

Đối với hệ đại học chính quy, hiện trường có tổng cộng 11 khoa với 35 chuyên ngành, trong đó có thêm 3 ngành mới bổ sung. Cụ thể:
Học phí đại học Kinh tế TPHCM 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 mới nhất

Cập nhậtHọc phí đại học Kinh tến TPHCM năm 2019 - 2020 mới nhất:
Họ phí chương trình đại trà
Năm 1 2019-2020 Năm 2 2020-2021 Năm 3 2021-2022 Năm 4 2022-2023
585.000đ/tín chỉ
(~ 18.5triệu/năm)
650.000đ/tín chỉ
(~ 20.5triệu/năm)
715.000đ/tín chỉ
(~ 22.5triệu/năm)
785.000đ/tín chỉ
(~ 24.8triệu/năm)

Lưu ý mức học phí tren đây là dự tính, số tiền học phí các bạn đóng theo học kỳ còn tùy thuộc vào ngành học và số lượng tín chỉ các bạn đăng ký thì nó có thể nhiều hơn hoặc ít hơn so với mức trên. Tuy nhiên cũng không khác quá xa đặc biệt là 1 2 năm đầu tiên học các môn cơ bản

Học phí chương trình chất lượng cao
Ngành/chuyên ngành Năm 1
2019-2020
Năm 2
2020-2021
Năm 3
2021-2022
Năm 4
2022-2023
Thẩm định giá 32 triệu 32 triệu 32 triệu 32 triệu
Quản trị 32 triệu 32 triệu 32 triệu 32 triệu
Quản trị
(giảng dạy bằng Tiếng Anh)
40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Kinh doanh quốc tế 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Kinh doanh quốc tế
(giảng dạy bằng Tiếng Anh)
40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Tài chính 32 triệu 32 triệu 32 triệu 32 triệu
Tài chính
(giảng dạy bằng Tiếng Anh)
40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Ngân hàng 32 triệu 32 triệu 32 triệu 32 triệu
Ngân hàng
(giảng dạy bằng Tiếng Anh)
40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Kế toán doanh nghiệp 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Kế toán doanh nghiệp
(giảng dạy bằng Tiếng Anh)
40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Ngoại thương 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Ngoại thương
(giảng dạy bằng Tiếng Anh)
40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Kiểm toán 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Kinh doanh thương mại 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Marketing 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Luật kinh doanh 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu


Học phí đại học kinh tế TPHCM 2018 - 2019:
Học phí đại học Kinh tế TPHCM dành cho chương trình đại trà
Năm 1 2018-2019 Năm 2 2019-2020 Năm 3 2020-2021 Năm 4 2021-2022
602.000đ/tín chỉ,
(~19 triệu/năm)
(650.000đ/tín chỉ, ~20,5 triệu/năm) (697.000đ/tín chỉ, ~
22 triệu/năm)
(767.000đ/tín chỉ,
~ 24,2 triệu/năm)


Học phí chương trình đại trà này có thể sẽ tăng theo từng năm nhưng tăng tối đa là 10% so với năm trước. Các em sinh viên năm học tiếp theo thì cứ lấy học phí của năm học đó thì cũng có thể ướm ra học phí cua năm học mình và các năm tiếp theo. Lưu ý học phí trên đây chỉ là học phí dự kiến. Học phí được đóng theo kỳ và có thể tăng giảm 1 chút tùy vào ngành học và số lượng tín chỉ các bạn đăng ký

Học phí chương trình chất lượng cao năm học 2018 - 2019

Tên ngành Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Quản trị 32 triệu 32 triệu 32 triệu 32 triệu
Quản trị (dạy bằng tiếng Anh) 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Kinh doanh quốc tế 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Kinh doanh quốc tế (dạy bằng tiếng Anh) 40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Tài chính 32 triệu 32 triệu 32 triệu 32 triệu
Tài chính (dạy bằng tiếng Anh) 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Ngân hàng 32 triệu 32 triệu 32 triệu 32 triệu
Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Kế toán doanh nghiệp 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Kế toán doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000
Ngoại thương 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Ngoại thương (dạy bằng tiếng Anh) 40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Kiểm toán 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Kinh doanh thương mại 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Marketing 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000Mức học phí trên đây chỉ mả

Học phí đại học kinh tế TPHCM 2017 - 2018:

Về mức học phí, hiện tại nhà trường đang đề ra phương án trong năm 2017 là 17.500.000đ / 1 sinh viên / 1 năm.

Cụ thể về mức hoc phí của đại học kinh tế TPHCM các nganh năm học 2017 tới 2021 như sau

Học phí chương trình đại trà:

Đối với chương trình đại trà, có 02 mức thu gồm nhóm giảm 50% học phí và nhóm thu học phí bình thường.

Stt Chương trình Năm 1
(2017-2018)
Năm 2
(2018-2019)
Năm 3
(2019-2020)
Năm 4
(2020-2021)
1 Chương trình đại trà có mức thu giảm 50% học phí (*) 8.750.000 9.250.000 9.250.000 10.250.000
2 Chương trình đại trà 17.500.000 18.500.000 18.500.000 20.500.000
(*) Áp dụng đối với 04 chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Toán tài chính và Thống kê kinh doanh.

Học phí chương trình chất lượng cao:

Ngành/chuyên ngành Năm học
thứ 1
Năm học
thứ 2
Năm học
thứ 3
Năm học
thứ 4
Quản trị 30 triệu 30 triệu 30 triệu 30 triệu
Kinh doanh quốc tế 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Kinh doanh quốc tế (giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh) 40 triệu 40 triệu 40 triệu 40 triệu
Tài chính 30 triệu 30 triệu 30 triệu 30 triệu
Kinh doanh thương mại 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Marketing 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Ngân hàng 30 triệu 30 triệu 30 triệu 30 triệu
Kế toán doanh nghiệp 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Kiểm toán 35 triệu 35 triệu 35 triệu 35 triệu
Xem thêm: Học phí Đại học Văn Lang 2017 - 2018