Học phí trường đại học công nghiệp Quảng Ninh 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhất các ngành DDM

Đại học CÔng nghiệp Quảng Ninh là trường đại học công lập có mã trường là DMM địa chỉ tại Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Trường hiện tại đào tạo khoảng 12 ngành về kinh tế và kỹ thuật. Trong đó có ngành kỹ thuật mỏ và kỹ thuật tuyển khoáng khá đặc trưng ở đất mỏ. Nếu bạn đang thắc mắc rằng mức học phí đại học này bao nhiêu thì có thể tham khảo thông tin phí dưới thì theo đó trong năm học 2017 - 2018 chỉ khoảng 8.7 triệu đồng 1 năm cũng khá rẻ so với bình quân cả nước.

Danh sách các ngành Đại học CÔng nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh năm 2017 - 2018:
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Kỹ thuật địa chất
 • Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
 • Kỹ thuật mỏ
 • Kỹ thuật tuyển khoáng

Học phí Đại học CÔng nghiệp Quảng Ninh 2017 - 2018

Năm học
2017-2018
Năm học
2018-2019
Năm học
2019-2020
Năm học
2020-2021
870.000 960.000 1.060.000 1.170.000

Đơn vị tính: đồng/tháng/sinh viên

Như vậy mức học phí năm học 2017 - 2018 khoảng 8.7 triệu đồng.

1 năm học có khoảng 10 tháng, các bạn có thể lấy mức học phí 1 tháng nhân với 10 là ra học phí cả năm. Tuy nhiên đây chỉ là mức trung bình, học phí của mỗi kỳ và mỗi năm học còn phụ thuộc và số lượng môn và tín chỉ bạn đăng ký là bao nhiêu.

Xem thêm: Học phí đại học Bách khoa Hà Nội 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhất hiện nay