Mức học phí trường Học viên Kỹ thuật Quân sự năm học 2017 - 2018 - 2019 - 2020 là bao nhiêu

Học viện Kỹ thuật Quân sự có mã DQH là 1 trường đại học Công lập có trụ sở tại Số 236, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trường đào tạo các ngành về kỹ thuật và công nghệ bao gồm kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin, kỹ thuật co wddienje tử, , điều khiển tự động hóa, kỹ thuật xây dựng. Mức học phí của trường cũng khá thấp khoảng 250k 1 tín chỉ và học phí khoảng 8.1 triệu 1 năm, các năm tiếp theo tặng khoảng 1 triệu đồng 1 năm. Các bạn có thể tham khảo mức học phí mà trường công bố. Thời điểm bắt đầu tăng học phí là tháng 8 hằng năm.

Bảng học phí Học viện kỹ thuật Quân Sự
Năm học 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Học phí theo 01 tín chỉ 225,000 VNĐ 250,000 VNĐ 280,000 VNĐ 310,000 VNĐ 345,000 VNĐ
Học phí theo 01 tháng 730,000 VNĐ 810,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,005,000 VNĐ 1,120,000 VNĐ

Các ngành tuyern sinh và đào tạo của trường Học viện Kỹ Thuật Quân sự năm 2017 - 2018:
  • Kỹ thuật phần mềm
  • Công nghệ thông tin
  • Kỹ thuật cơ - điện tử
  • Kỹ thuật điện, điện tử
  • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • Kỹ thuật xây dựng

Xem thêm: Học phí đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 - 2018 - 2019