Top những trường đại học có đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, kinh tế quốc tế và điểm chuẩn

Trong thời buổi hội nhập khắp thế giới thì ngành kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế trở nên rất hot. Giao dịch thương mại giữa các nước trên thế giới với Việt Nam cũng ngày càng tăng và ngành này cũng có rất nhiều cơ hội để làm giầu và rất giầu. Tất nhiên bạn cần phải có kinh nghiệm và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng. Nhưng nói chung học ngành kinh doanh quốc tế cũng là 1 sự lựa chọn rất tốt. Nhưng các bạn cần tìm hiểu kỹ về ngành này sau này làm gì, cơ hội công việc, các vị trí... để chắc chắn rằng mình phù hợp với nó

Danh sác dưới đây liệt kê các trường đào tạo ngành kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế trên cả nước và mức điểm chuẩn của năm 2016. Tuy nhiên lưu ý là mức điểm chuẩn này có thể đã được nhân hệ sô và một số trường không có điểm chuẩn bạn search tìm trên google


Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 95
Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 77.5
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 25.44
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 24.81
Học Viện Ngoại Giao Kinh tế quốc tế A00 25
Học Viện Ngoại Giao Kinh tế quốc tế A01; D01 24.25
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* A00; A01; D01 ----
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D90 21.75
Đại Học Tài Chính Marketing Kinh doanh quốc tế A00; A01; A16; D01 21.75
Đại Học Tôn Đức Thắng Kinh doanh quốc tế A00 21.75
Đại Học Tôn Đức Thắng Kinh doanh quốc tế C01 21.5
Đại Học Tôn Đức Thắng Kinh doanh quốc tế A01; D01 20.75
Đại Học Công Nghiệp TPHCM Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 21.25
Học Viện Ngân Hàng Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09 20.97
Học Viên Chính Sách và Phát Triển Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 20.46
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 18
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 18
Đại Học Cần Thơ Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01 17.25
Đại Học Hoa Sen Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 17
Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 16
Đại học Tài Chính Kế Toán Kinh doanh quốc tế A00; A01; A16; D01 15
Đại Học Phan Thiết Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội Kinh doanh quốc tế A00; A04; A09; D01 15
Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 15
Đại Học An Giang Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 15
ĐH Tân Tạo Kinh doanh quốc tế 0 15
Đại học Công nghệ Miền Đông Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 ----
Đại Học FPT Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 ----
Đại Học Mở TPHCM Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 ----
Đại Học Thương Mại Kinh doanh quốc tế D01 21.25
Đại Học Thương Mại Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 ----
Đại Học Thương Mại Kinh doanh quốc tế A00; A01 ----

Một số trường trên bảng trên có thể thiếu thì bạn có thể danh sách đầy đủ dưới đây nhuwg không có điểm chuẩn:
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; D01 ; D90
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng-----Quản trị và kinh doanh quốc tế-----A16 ; D01 ; D90 ; D96
 1. Đại học Tài chính - Kế toán-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; A16 ; D01
 2. Đại học Công nghệ miền Đông-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; C04 ; D01
 3. Đại học Tài chính - Marketing-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; A16 ; D01
 4. Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM-----Kinh doanh quốc tế-----A01 ; D01 ; D07 ; D11
 5. Đại học Phan Thiết-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; C04 ; D01
 6. Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A04 ; A09 ; D01
 7. Đại học Hoa Sen-----Kinh doanh quốc tế-----A00A01D01D03D09
 8. Đại học Tôn Đức Thắng-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; C01 ; D01
 9. Đại học Fpt-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; D01 ; D96
 10. Học viện Chính sách và Phát triển-----Kinh tế quốc tế-----A00 ; A01 ; D01 ; D07
 11. Đại học Hàng hải Việt Nam-----Kinh doanh quốc tế và logistics-----A01 ; D01 ; D07 ; D15
 12. Học viện Ngoại giao-----Kinh tế quốc tế-----A00 ; A01 ; D01
 13. Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh-----Kinh doanh quốc tế-----A01 ; C01 ; D01
 14. Đại học Kinh tế Quốc dân-----Kinh tế quốc tế-----A00 ; A01 ; D01 ; D07
 15. Đại học Kinh tế Quốc dân-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; D01 ; D07
 16. Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; C00 ; D01
 17. Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh-----Kinh doanh quốc tế-----A00A01D01D07
 18. Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội)-----Kinh doanh quốc tế-----A01 ; D01 ; D07 ; D09
 19. Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh-----Kinh doanh quốc tế (LK QT)-----A00 ; A01 ; D01 ; D07
 20. Đại học Ngoại thương-----Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật-----A00A01D01D02D03D04D06D07
 21. Đại học Ngoại thương-----Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế-----A00A01D01D06D07
 22. Đại học Ngoại thương-----Nhóm ngành Kế toán; Kinh doanh quốc tế (học tại Quảng Ninh)-----A00A01D01D07
 23. Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Kinh tế quốc tế-----A00 ; A01 ; C15
 24. Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Kinh tế quốc tế CLC (TT23)-----D90 ; D96
 25. Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Kinh doanh quốc tế-----A00A01D01D02D03D04D05D06D72D73D74D75D76D77
 26. Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Kinh doanh quốc tế (408)-----A00 ; A01 ; D01 ; D90
 27. Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Kinh doanh quốc tế chất lượng cao-----A00 ; A01 ; D01 ; D90
 28. Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh-----A00 ; A01 ; D01 ; D90
 29. Đại học An Giang-----Kinh tế quốc tế-----A00 ; A01 ; D01
 30. Đại học Cần Thơ-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; D01
 31. Đại học Cần Thơ-----Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)-----A01 ; D01 ; D07
 32. Đại học Thương mại-----Kinh doanh quốc tế-----A00 ; A01 ; D01
 33. Đại học Thương mại-----Kinh tế quốc tế-----A00 ; A01 ; D01
 34. Đại học Tân Tạo-----Kinh doanh quốc tế-----0


Xem thêm: Top những trường đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng tốt nhất và điểm chuẩn