Các trường đào tạo ngành về nghệ thuật: Thanh nhạc, diễn viên, sân khấu, điêu khắc và điểm chuẩn ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Nói về nghệ thuật thì thường 1 phần quan trọng đó là tài năng sẵn có, đam mê và không thiếu 1 sự luyện tập kiên trì. Nếu bạn có đam mê về các ngành hội hoa, điêu khác, âm nhạc, diễn viên, sân khấu... cũng có thể học ở các trường đại học, học viện trên cả nước với rất nhiều mức điểm chuẩn bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây. Điểm chuẩn của một số ngành đã được nhân hệ số môn năng khiếu.

Tên Trường Ngành Khối xét tuyển Điểm chuẩn
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Gốm H00. H07 31.5
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Điêu khắc H00. H07 31.5
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hội họa H00. H07 31.5
Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam Điêu khắc H02 27
Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam Hội họa H01 25.5
Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật H01 25.5
Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam Đồ họa H01 25
Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM Diễn viên kịch - điện ảnh S2 29.5
Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM Đạo diễn sân khấu S1 27
Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM Quay phim S3 25
Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM Đạo diễn điện ảnh - truyền hình S4 24
Đại Học Mỹ Thuật TPHCM Điêu khắc 0 ----
Đại Học Mỹ Thuật TPHCM Đồ họa 0 ----
Đại Học Mỹ Thuật TPHCM Hội họa 0 ----
Đại Học Mỹ Thuật TPHCM Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 0 ----
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 0 22
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Nhạc Jazz 0 22
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Piano 0 22
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Biểu diễn nhạc cụ phương tây 0 22
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Thanh nhạc 0 22
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Chỉ huy âm nhạc 0 22
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Sáng tác âm nhạc 0 22
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Âm nhạc học 0 22
Đại Học Sài Gòn Thanh nhạc N02 19.75
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Biểu diễn nhạc cụ phương tây ( Đào tạo quân đội- liên thông từ trung cấp) N06 20.5
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Thanh nhạc (Đào tạo quân đội- liên thông trung cấp) N03 20.5
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Biểu diễn nhạc cụ truyền thống ( Đào tạo dân sự- đại học 4 năm) N07 20.5
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Huấn luyện múa (đào tạo dân sự- liên thông từ trình độ cao đẳng) N05 19.3
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Đào tạo dân sự- liên thông từ cao đẳng) N07 19.3
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Đào tạo dân sự- liên thông từ cao đẳng) N06 19.3
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Thanh nhạc (Đào tạo dân sự- liên thông từ cao đẳng) N03 19.3
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Sáng tác âm nhạc (Đào tạo dân sự- đại học đào tạo 4 năm) N08 19.25
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Biên đạo múa ( đào tạo dân sự) N04 19
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Biểu diễn nhạc cụ phương tây ( Đào tạo dân sự- đại học 4 năm) N06 17.5
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Thanh Nhạc (Đào tạo dân sự- đại học đào tạo 4 năm) N03 16.7
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Huấn luyện múa ( đào tạo dân sự- đại học 4 năm) N05 15.75
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Đạo diễn sân khấu S00 ----
Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội Chỉ huy âm nhạc N09 ----
Đại Học Trà Vinh Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 ----
Đại Học Trà Vinh Âm nhạc học N00 ----
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Huấn luyện múa S00 19.5
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Biên đạo múa S00 19
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Lý luận và phê bình điện ảnh - truyền hình S00 19
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Nhiếp ảnh nghệ thuật S00 17
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Biên kịch điện ảnh - truyền hình S00 16.5
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Nhiếp ảnh báo chí S00 16
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh S00 15.5
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Quay phim S00 15.5
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Diễn viên kịch - điện ảnh S00 14
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Đạo diễn sân khấu S00 14
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Đạo diễn điện ảnh - truyền hình S00 13.5
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Diễn viên sân khấu kịch hát S00 ----
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Biên kịch sân khấu S00 ----
Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Lý luận và phê bình sân khấu S00 ----
Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa Thanh nhạc N00 15
Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa Đồ họa H00 15
Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa Hội họa H00 15
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Diễn viên kịch - điện ảnh S00 15
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Piano N00 15
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Thanh nhạc N00 15
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hội họa H00 15
Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế Hội họa H00 33
Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế Điêu khắc H00 ----
Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế Đồ họa H00 ----
Đại Học Thăng Long Thanh nhạc 0 ----
Đại Học Văn Hiến Piano N00 ----
Đại Học Văn Hiến Thanh nhạc N00 ----
Học Viện Âm Nhạc Huế Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 0 ----
Học Viện Âm Nhạc Huế Biểu diễn nhạc cụ phương tây 0 ----
Học Viện Âm Nhạc Huế Thanh nhạc 0 ----
Học Viện Âm Nhạc Huế Sáng tác âm nhạc 0 ----
Học Viện Âm Nhạc Huế Âm nhạc học 0 ----
Đại Học Nguyễn Tất Thành Piano N00 ----
Đại Học Nguyễn Tất Thành Thanh nhạc N01 ----
Nhạc Viện TPHCM Chỉ huy âm nhạc VB2 (2 năm): Chỉ huy Hợp xướng; Chỉ huy Dàn nhạc 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Sáng tác âm nhạc VB2 (2 năm) 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Âm nhạc học VB2 (2 năm) 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (4 năm): Sáo trúc, Tranh, Bầu, Nguyệt, Tỳ bà, Ghi-ta phím lốm, Nhị, Tam Thập lục. 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Piano (4 năm) 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (4 năm): Violon, Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse; Harpe, Flûte, Tuba, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor, Trompette, Trombone, Gõ giao hưởng, Accordéon, Guitare, Saxophone, Gõ nhạc nhẹ, Orgue điện tử, Piano nhạc nhẹ, Orgue điện tử, Piano nhạc nhẹ, Guitare nhạc nhẹ. 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Thanh nhạc (4 năm) 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Chỉ huy âm nhạc (4 năm): Chỉ huy Hợp xướng; Chỉ huy Dàn nhạc 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Sáng tác âm nhạc (4 năm) 0 ----
Nhạc Viện TPHCM Âm nhạc học (4 năm) 0 ----