Nếu bạn yêu thích thể thao và thích nghề giáo dục thể chất(thường dạy thể dục trong các trường tiểu học, thcs, thpt, đại học... thì có thể tham khảo có khá nhiều trường đào tạo ngành này ở danh sách các trường đại hoc ở dưới đây. Trong đó nổi bật là trường đại học sư phạm hà nội, đại hoc sư phạm tphcm, đại học thể dục thể thao

Tên Trường Ngành Khối xét tuyển Điểm chuẩn
Đại Học Hùng Vương Giáo dục Thể chất 0 24
Đại Học Quy Nhơn Giáo dục Thể chất T00; T02 ----
Đại Học Đồng Tháp Giáo dục Thể chất T00 21.5
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Giáo dục Thể chất T00; T02; T03; T05 21
Đại Học Tây Nguyên Giáo dục Thể chất T00 20.5
Đại Học Tây Nguyên Giáo dục Thể chất T01; T02; T03 ----
Đại Học Quảng Bình Giáo dục Thể chất T00; NK2 ----
Đại Học Sư Phạm TPHCM Giáo dục Thể chất T00; T01 20
Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh Quản lý thể dục thể thao (Chuyên viên quản lý TDTT; giảng viên giáo dục thể chất các bậc học; hướng dẫn viên TDTT) T00 20
Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh Huấn luyện thể thao (Huấn luyện viên TDTT; hướng dẫn viên TDTT; chuyên viên quản lý TDTT) T00 20
Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh Giáo dục Thể chất (Giảng dạy giáo dục thể chất các bậc học; hướng dẫn viên TDTT; chuyên viên quản lý TDTT…) T00 20
Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM Quản lý thể dục thể thao* 0 20
Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM Huấn luyện thể thao* 0 20
Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM Giáo dục Thể chất 0 20
Đại Học Vinh Giáo dục Thể chất T00 20
Đại Học Tôn Đức Thắng Quản lý thể dục thể thao* A01; D01; T00; T01 17
Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế Giáo dục Thể chất T00 16.5
Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng Quản lý thể dục thể thao* T00; T02 16
Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng Huấn luyện thể thao* T00; T02 16
Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng Giáo dục Thể chất T00; T02 16
Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa Quản lý thể dục thể thao* T00 15
Đại Học Hồng Đức Giáo dục Thể chất T00 15
Đại Học Sư Phạm Thể DụcThể Thao TPHCM Giáo dục Thể chất 0 15
Đại Học Cần Thơ Giáo dục Thể chất T00 15
Đại Học Tây Bắc Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T03 15
Đại Học Dân Lập Phú Xuân Giáo dục Thể chất T00 ----
Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội Giáo dục Thể chất 0 ----
Đại Học Hải Phòng Giáo dục Thể chất A00; A01; C01; D01 ----

Danh sách các trường tuyển sinh trong năm nay 2017:
Đại học Bình Dương-----Giáo dục Thể chất-----B00 ; T00
Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Đồng Nai-----Giáo dục Thể chất.-----T00 ; T04
Đại học Dân lập Phú Xuân-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Dân lập Phú Xuân-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Quảng Bình-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Quy Nhơn-----Giáo dục Thể chất-----T00 ; T02
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên-----Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - A00)-----0
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên-----Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - B00)-----0
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên-----Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - C00)-----0
Đại học Tôn Đức Thắng-----Quản lý thể dục thể thao*-----A01 ; D01 ; T00 ; T01
Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá-----Quản lý thể dục thể thao*-----T00 ; T01
Đại học Hồng Đức-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Sư phạm Hà Nội 5-----Giáo dục Thể chất-----T00 ; T02 ; T03 ; T05
Đại học Đồng Tháp-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Sư phạm Hà Nội-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Sư phạm Hà Nội-----Giáo dục Thể chất-----T01
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh-----Giáo dục Thể chất-----T00 ; T01
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM-----Giáo dục Thể chất-----0
Đại học Cần Thơ-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh-----Huấn luyện thể thao*-----T00
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh-----Quản lý thể dục thể thao*-----T00
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh-----Y sinh học thể dục thể thao-----T00
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội-----Giáo dục Thể chất-----0
Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh-----Giáo dục Thể chất-----0
Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh-----Huấn luyện thể thao*-----0
Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh-----Quản lý thể dục thể thao*-----0
Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh-----Y sinh học thể dục thể thao-----0
Đại học Vinh-----Giáo dục Thể chất-----T00
Đại học Hải Phòng-----Giáo dục Thể chất-----T00 ; T01
Đại học Hùng Vương-----Giáo dục Thể chất-----0
Đại học Tây Bắc-----Giáo dục Thể chất-----T00 ; T01 ; T02 ; T03
Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng-----Giáo dục Thể chất-----T00 ; T02
Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng-----Huấn luyện thể thao*-----T00 ; T02
Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng-----Quản lý thể dục thể thao*-----T00 ; T02
Đại học Tây Nguyên-----Giáo dục Thể chất-----T00 ; T01 ; T02 ; T03Xem thêm: Top những trường đào tạo ngành Du lịch ở TPHCM, Hà Nội và điểm chuẩn