Học phí Đại học Công nghiệp Việt - Hung 2017 - 2018 - 2019

Đại học Công nghiệp Việt – Hung là một trong những trường đại học của Việt Nam mang tên nước khác. Chính vì thế mà trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung được sự quan tâm của Bộ Giao dục nói riêng và đất nước nói chung.
Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung được dào tạo với sự hội nhập và học tập của các nước Châu Âu, đặc biệt là Hung. Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng gia nhập cuộc cạnh tranh quốc tế trong cả nước. không những thế trường còn góp phần hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Học phí Đại học Công nghiệp Việt - Hung 2017 - 2018 - 2019

Các hệ bậc đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung:
Đào tạo hệ Đại học:
- Đại học chính quy
- Đại học chính quy liên thôi
Đào tạo hệ Cao đẳng:
- Cao đẳng chính quy
- Cao đẳng chính quy liên thông

Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung có 2 khoa cụ thể như sau:
 • Khoa Công nghệ và Kỹ thuật
 • Khoa Quản trị, Kinh tế và Ngân hàng
Các ngành đào tạo uy tín tại trường:
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ kỹ thuật Ô tô
 • Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
 • Tài chính kế toán
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kế toán ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhân sự
 • Quản trị Maketing
 • Quản trị du lịch và khách sạn
 • Quản trị kinh doanh thương mại
 • Kinh tế

Năm 2017, trường Đại học Việt Hung đưa ra các chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
Học phí Đại học Công nghiệp Việt - Hung 2017 - 2018 - 2019

Về mức học phí năm học 2017 – 2018, Nhà trường chủ trương áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT, cụ thể mức học phí Nhà trường sẽ thu như sau:
- Khối ngành Kinh tế, thương mại: 670.000đ/ tháng (204.000đ/1 tín chỉ);
- Khối ngành Công nghệ, kỹ thuật: 790.000đ/ tháng (241.000đ/1 tín chỉ);

Xem thêm: Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 - 2018 - 2019