Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 2.500 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Chỉ tiêu cao nhất của trường lên đến 243 chỉ tiêu của ngành Công nghệ thực phẩm. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Công nghệ thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Công nghệ thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn cho 28 ngành với số điểm từ 16 điểm đến 23 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ thực phẩm năm nay khá cao, nhưng cao hơn so với các năm trước từ 0,25 điếm 1,5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thực phẩm; điểm chuẩn thấp nhất là 16 điêm với các ngành như: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; An toàn thông tin,….

Một số ngành trường Đại học Công nghệ thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm khá cao như: Đảm bảo chất lượng & ATTP với 20,75 điểm ; Công nghệ Sinh học với 20,5 điểm; Công nghệ Thông tin với 19,5 điểm;….

Đối với ngành Công nghệ Thực phẩm mã ngành 52540102 thì điểm chuẩn cap nhất là 23 điểm và thấp nhất là 18 điểm dành cho ngành Công nghệ Thực phẩm (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh).

Đối với ngành Công nghệ Sinh học mã ngành 52420201 thì điểm chuẩn cao nhất là 20, 5 điểm và điểm thấp hơn là 18 điểm với ngành Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh).

Đối với ngành quản trị kinh doanh thì diểm chuẩn cao nhất là 20 điểm và thấp nhất là 18 điểm của ngành Quản trị Kinh doanh (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh).

Đối với ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống thì điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm và điểm thấp nhất là 18 điểm của ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh).

Một số ngành có điểm chuẩn giống nhau như:
19,25 điểm dành cho ngành Kế toán và Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
18 điểm dành cho ngành Kế toán(Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh); Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh);….

STT
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
1 52510202 Công nghệ chế tạo máy 17.5
2 52540102 Công nghệ Thực phẩm 23
3 52540102 Công nghệ Thực phẩm (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) 18
4 52420201 Công nghệ Sinh học 20.5
5 52420201 Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) 18
6 52480201 Công nghệ Thông tin 19.5
7 52510401 Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học 17.5
8 52540105 Công nghệ Chế biến thủy sản 18.25
9 52540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 20.75
10 52510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 18.5
11 52510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường 17
12 52340101 Quản trị Kinh doanh 20
13 52340101 Quản trị Kinh doanh (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) 18
14 52340201 Tài chính – Ngân hàng 18.75
15 52340301 Kế toán 19.25
16 52340301 Kế toán(Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) 18
17 52510203 Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử 18.5
18 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.75
19 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) 18
20 52720398 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 19
21 52540204 Công nghệ May 20
22 52510402 Công nghệ vật liệu 16.25
23 52220201 Ngôn ngữ Anh 18.5
24 52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.25
25 52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) 18
26 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16
27 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
28 52480299 An toàn thông tin 16


Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2017 - 2018 mới nhất