Năm 2017, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là trên 4.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Chỉ tiêu cao nhất của trường lên đến 300 chỉ tiêu của ngành Quản lí đất đai. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn cho 44 ngành với số điểm từ 17 điểm đến 23,75 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh năm nay khá cao, nhưng cao hơn so với các năm trước từ 0,25 điếm 1,5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ sinh học, thú y và Thú y CTTT ; điểm chuẩn thấp nhất là 16 điêm với các ngành như: Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Công nghệ sinh học (LKQT),….

Một số ngành trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm khá cao như:ngôn ngữ anh với 22,75 điểm; bản đồ học với 23,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật hóa học với 22,5 điểm; Công nghệ thực phẩm với 23 điểm; Kỹ thuật môi trường CLC với 23,5 điểm;….

Các ngành công nghệ như: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn từ 18,5 điểm đến 22,5 điểm. cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và điểm thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

Đối với các ngành CLC như: Quản trị kinh doanh CLC, Công nghệ sinh học CLC, Công nghệ kỹ thuật cơ khí CLC, Kỹ thuật môi trường CLC, Công nghệ thực phẩm CLC từ 18 điểm đến 23,5. Ngành có điểm cao nhất là Kỹ thuật môi trường CLC và thấp nhất là Quản trị kinh doanh CLC.

Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Thi tuyển do Trường tổ chức (Đối với thí sinh dự thi đại học chính quy liên thông từ cao đẳng chính quy):

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 19.25
2 52220201 Ngôn ngữ Anh (*) 22.75
3 52310101 Kinh tế 20.25
4 52310502 Bản đồ học 23.5
5 52340101 Quản trị kinh doanh 21.5
6 52340301 Kế toán 21.5
7 52420201 Công nghệ sinh học 23.75
8 52440301 Khoa học môi trường 18.25
9 52480201 Công nghệ thông tin 21
10 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 21
11 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 21.25
12 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.25
13 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 18.5
14 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.5
15 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21
16 52520320 Kỹ thuật môi trường 19
17 52540102 Công nghệ thực phẩm 23
18 52540105 Công nghệ chế biến 21
19 52540301 Công nghệ chế biến lâm sản 17
20 52620105 Chăn nuôi 20.25
21 52620109 Nông học 21.5
22 52620112 Bảo vệ thực vật 21.5
23 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 18.25
24 52620114 Kinh doanh nông nghiệp 19
25 52620116 Phát triển nông thôn 18
26 52620201 Lâm nghiệp 17
27 52620211 Quản lý tài nguyên rừng 17
28 52620301 Nuôi trồng thủy sản 18.5
29 52640101 Thú y 23.75
30 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.75
31 52850103 Quản lý đất đai 18
32 Chương trình tiên tiến ---
33 52540102 Công nghệ thực phẩm CTTT 20
34 52640101 Thú y CTTT 23.75
35 Chương trình đào tạo chất lượng cao ---
36 52340101 Quản trị kinh doanh CLC 18
37 52420201 Công nghệ sinh học CLC 20.5
38 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí CLC 18
39 52520320 Kỹ thuật môi trường CLC 23.5
40 52540102 Công nghệ thực phẩm CLC 20
41 52310106 Thương mại quốc tế (LKQT) 20.75
42 52340120 Kinh doanh quốc tế (LKQT) 20.75
43 52420201 Công nghệ sinh học (LKQT) 17
44 52620114 Quản lý và kinh doanh (LKQT) 19Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thực phẩm TPHCM 2017 - 2018 mới nhất