Năm 2017, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là trên 3.000 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Chỉ tiêu cao nhất của trường lên đến 250 chỉ tiêu của ngành Công nghệ sinh học và ngôn ngữ anh. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn cho 25 ngành với số điểm từ 15,5 điểm đến 23,5 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh năm nay khá cao, nhưng cao hơn so với các năm trước từ 0,25 điếm 1,5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ anh; điểm chuẩn thấp nhất là 15,5 điểm ( bằng với điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo) với ngành Kế toán chất lượng cao và ngành Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao.

Một số ngành trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm khá cao như:Ngôn Ngữ Nhật và kinh doanh quốc tế với 23 điểm; quản trị kinh doanh với 22,5 điểm; luật kinh tế 22,75 điểm; luật với 22,25 điểm; khoa học máy tính với 20,75 điểm;….

Đối với các ngành ngôn ngữ có điêm chuẩn khá cao: Ngôn ngữ Anh với 23,5 điểm; Ngôn ngữ Anh chất lượng cao với 22 điểm; Ngôn ngữ Trung Quốc với 22,25 điểm; Ngôn ngữ Nhật với 23 điểm.

Đối với ngành kế toán thì điểm cao nhất là 21,75 điểm và thấp nhất là 15,5 điểm của ngành Kế toán chất lượng cao.
Đối với ngành luật thì có điểm chuẩn cũng khá cao như: Luật (Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm) với 22.25 điểm; Luật kinh tế (Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm) với 22.75 và Luật kinh tế chất lượng cao với 19 điểm.

Một số ngành có điểm chuẩn tương đương nhau như:
18,75 điểm đối với ngành Xã hội học và Quản trị kinh doanh chất lượng cao
21,75 điểm đối với ngành kế toán và ngành Quản trị nhân lực
17,5 điểm đối với ngành Quản lý xây dựng và ngành Công tác xã hội

Phương thức xét tuyển của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.
- Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành.
- Nhà trường có thể tổ chức nhiều đợt xét tuyển.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 23.5
2 52220201C Ngôn ngữ Anh chất lượng cao 22
3 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 22.25
4 52220209 Ngôn ngữ Nhật 23
5 52220214 Đông Nam á học 20.25
6 52310101 Kinh tế 21.25
7 52310301 Xã hội học 18.75
8 52340101 Quản trị kinh doanh 22.5
9 52340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao 18.75
10 52340120 Kinh doanh quốc tế 23
11 52340201 Tài chính – Ngân hàng 21
12 52340201C Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao 15.5
13 52340301 Kế toán 21.75
14 52340301C Kế toán chất lượng cao 15.5
15 52340302 Kiểm toán 21.25
16 52340404 Quản trị nhân lực 21.75
17 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 19.5
18 52380101 Luật (Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm) 22.25
19 52380107 Luật kinh tế (Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm) 22.75
20 52380107C Luật kinh tế chất lượng cao 19
21 52420201 Công nghệ sinh học 18.5
22 52480101 Khoa học máy tính 20.75
23 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18.25
24 52580302 Quản lý xây dựng 17.5
25 52760101 Công tác xã hội 17.5Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 2017 - 2018 mới nhất