Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là trên 1.000 sinh viên với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Chỉ tiêu cao nhất của trường lên đến 120 chỉ tiêu của ngành Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao với công nghệ thông tin . Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào trường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn cho 15 ngành cho các khối A00, A01, D01 với số điểm từ 18 điểm đến 27 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phẩm năm nay khá cao, nhưng cao hơn so với các năm trước từ 0,25 điếm 1,5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là Kỹ thuật phần mềm với 27 điểm và điểm thấp nhất là 18 điểm dành cho các ngành như: Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao, Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến.

Một số ngành trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm khá cao như: Truyền thông và mạng máy tính với 24, 5 điểm; Hệ thống thông tin với 24,5 điểm; Công nghệ thông tin với 25,75 điểm; An toàn thông tin với 25,5 điểm; Khoa học máy tính với 25,75 điểm; Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao với 23,25 điểm;….

Tất cả các ngành tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đều có các khối A00,A01, D01.

Một số ngành có điểm chuẩn tương đương nhau như:
24,5 điểm dành cho ngành Truyền thông và mạng máy tính và ngành Kỹ thuật máy tính.
18 điểm dành cho ngành Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng và ngành Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
1 52480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01 25.75
2 52480101_CLC Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 22
3 52480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01 24.5
4 52480102_CLC Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 18
5 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 27
6 52480103_CLC Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 23.25
7 52480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01 24.5
8 52480104_TMDT Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) A00; A01; D01 24
9 52480104_TT Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến A00; A01; D01 18
10 52480104_CLC Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 20
11 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 25.75
12 52480299 An toàn thông tin* A00; A01; D01 25.5
13 52480299_CLC An toàn thông tin chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 21
14 52520214 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01 24.75
15 52520214_CLC Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 20.75


Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM 2017 - 2018 mới nhất