Năm 2017, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là trên 2.500 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM công bố điểm chuẩn cho 5 ngành với các khối như: A00, A01, D01, D90 và D96. Điểm chuẩn của trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh (Hệ đại học chính quy) với 23, 25 điểm, điểm chuẩn thấp nhất là Chương trình đào tạo chất lượng cao (Hệ Đại học chính quy chất lượng cao, gồm 3 ngành: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh) với 23, 25 điểm.

Các ngành trường Ngân hàng TPHCM lấy điểm khá cao như: Luật kinh tế (Hệ đại học chính quy với 21,75 điểm; Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Hệ đại học chính quy - Bao gồm 4 ngành : Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế) với 22,75 điểm.

Đối với các khối A00, A01, D01 và D90 có điểm chuẩn cao nhất là 22,75 dành cho nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh, điểm chuẩn thấp nhất cho khối này là 20,25 dành cho Chương trình đào tạo chất lượng cao (Hệ Đại học chính quy chất lượng cao).

Đối với khối D01 và D96 thì điểm chuẩn cao nhất là 23,25 của ngành Ngôn ngữ Anh (Hệ đại học chính quy) và diểm thấp nhất là 21,75 của ngành Luật kinh tế.

Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

STT
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
1 52341001 Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Hệ đại học chính quy - Bao gồm 4 ngành : Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế) A00; A01; D01; D90 22.75
2 52341002 Chương trình đào tạo chất lượng cao (Hệ Đại học chính quy chất lượng cao, gồm 3 ngành: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh) A00; A01; D01; D90 20.25
3 52340405 Hệ thống thông tin quản lý (Hệ đại học chính quy) A00; A01; D01; D90 20.75
4 52380107 Luật kinh tế (Hệ đại học chính quy) D01; D96 21.75
5 52220201 Ngôn ngữ Anh (Hệ đại học chính quy) D01; D96 23.25
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQG TPHCM 2017 - 2018 mới nhất