Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM là trường đại học trọng điểm, chất lượng cao hàng đầu về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) của Việt Nam và trong khu vực. Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM cung cấp nguồn nhân lực có năng lực phát triển tự thân và sáng tạo.

Trong quá trình học tập không những sinh viên được học lí thuyết mà sinh viên của trường còn được thực hành với các doanh nghiêp, công ty mà trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM liên kết và hợp tác.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM có các hệ bậc đào tạo sau:
 • Đại học
 • Sau đại học

Hiện nay, trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM có các khoa cụ thể như sau:
 • Khoa Khoa học máy tính
 • Khoa Công nghệ phần mềm
 • Khoa Kỹ thuật máy tính
 • Khoa Hệ thống thông tin
 • Khoa Mạng máy tính và truyền thông

Các ngành đào tạo uy tín tại trường:
 • Khoa học máy tính
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật máy tính
 • Truyền thông và Mạng máy tính
 • Hệ thống thông tin
 • Kỹ thuật phần mềm
 • An toàn thông tin

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
Học phí Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất
Học phí Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Học phí năm học 2017 – 2018
Hệ đào tạo
Học phí dự kiến năm học 2017-2018
Học phí dự kiến năm học 2018-2019
Học phí dự kiến năm học 2019-2020
Học phí dự kiến năm học 2020-2021
Chính quy 8.700.000 9.600.000 10.600.000 11.700.000
Văn bằng 2 28.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000
Đào tạo từ xa 9.570.000 10.560.000 11.660.000 12.870.000
Chương trình chất lượng cao 28.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000
Chương trình tiên tiến 35.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000

Xem thêm: Học phí Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất