Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 1.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước, chỉ tiêu cao nhất là ngành công nghệ thông tin với 210 chỉ tiêu.Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 14 ngành với số điểm chuẩn từ 19 điểm đến 27 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 27 điểm, và ngành có số điểm chuẩn thấp nhất là Vật lý kỹ thuật và Kỹ thuật năng lượng với 19 điểm.

Một số ngành trường Đại học Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm khá cao như: Khoa học máy tính với 26 điểm; Khoa học Máy tính (CLC) với 24 điểm; Truyền thông và mạng máy tính với 26 điểm; Hệ thống thông tin với 26 điểm; Công nghệ thông tin với 27 điểm; Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản với 26 điểm;….

Một số ngành trường Đại học Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn tương đương nhau như:
26 điểm cho ngành Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật máy tính;….
23,5 điểm dành cho ngành Giao thông và ngành Cơ kỹ thuật.

Phương thức tuyển sinh trường Đại học Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội: Xét tuyển
  • Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia
  • Xét theo kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức; xét theo chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level).

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52480101 Khoa học máy tính 26
2 52480101CLC Khoa học Máy tính (CLC) 24
3 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 26
4 52480104 Hệ thống thông tin 26
5 52480201 Công nghệ thông tin 27
6 52480201NB Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 26
7 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24.5
8 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 26
9 52510302CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) 21
10 52520101 Cơ kỹ thuật 23.5
11 52520214 Kỹ thuật máy tính 26
12 52520401 Vật lý kỹ thuật 19
13 QHITD1 Kỹ thuật năng lượng 19
14 QHITD2 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông 23.5Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam 2017 - 2018 mới nhất