Năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 1.500 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 23 ngành với điểm chuẩn từ 20,25 điểm đến 28,5 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Đông phương học với 28,5 điểm và ngành có điêm thấp nhất là Tôn giáo học với 20,25 điểm.

Một số ngành trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm khá cao như: Báo chí với 26,5 điểm; Chính trị học với 23,75 điểm; Công tác xã hội với 25,5 điểm; Hán Nôm với 23,75 điểm; Khoa học thư viện với 20,75 điểm; Lịch sử với 23,75 điểm; Ngôn ngữ học với 24,5 điểm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 27,75 điểm; Quản trị văn phòng với 26,25 điểm;….

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn một số ngành có điểm số tương đương nhau như:
23,75 điểm với các ngành như: Chính trị học; Hán Nôm; Lịch sử; Văn học;….
26,5 điểm với các ngành như: Quan hệ công chúng; Báo chí

Phương thức tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TPHCM : Xét tuyển.
- Phương thức 1: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12


STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52320101 Báo chí 26.5
2 52310201 Chính trị học 23.75
3 52760101 Công tác xã hội 25.5
4 52220213 Đông phương học 28.5
5 52220104 Hán Nôm 23.75
6 52340401 Khoa học quản lí 25
7 52320202 Khoa học thư viện 20.75
8 52220310 Lịch sử 23.75
9 52320303 Lưu trữ học 22.75
10 52220320 Ngôn ngữ học 24.5
11 52310302 Nhân học 20.75
12 52360708 Quan hệ công chúng 26.5
13 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27.75
14 52340107 Quản trị khách sạn 27
15 52340406 Quản trị văn phòng 26.25
16 52220212 Quốc tế học 26
17 52310401 Tâm lí học 26.25
18 52320201 Thông tin học 23
19 52220309 Tôn giáo học (Thí điểm) 20.25
20 52220301 Triết học 21.25
21 52220330 Văn học 23.75
22 52220113 Việt Nam học 25.25
23 52310301 Xã hội học 24.25


Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQG Hà Nội 2017 - 2018 mới nhất