Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 700 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 9 ngành với điểm chuẩn từ 17 đến 26 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. điểm chuẩn cao nhất là ngành Kinh tế quốc tế với 26 điểm và thấp nhất là 17 điểm với các ngành Kinh tế quốc tế CLC (TT23); Quản trị kinh doanh CLC (TT23); Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23).

Một số ngành trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm khá cao như: Kinh tế với 25 điểm; Kinh tế phát triển với 24 điểm; Kinh tế quốc tế với 26 điểm; Quản trị kinh doanh với 25,5 điểm; Tài chính-Ngân hàng với 24,75 điểm; Kế toán với 25,5 điểm.

Ngoài những ngành có điểm cao thì trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn 17 với các ngành Kinh tế quốc tế CLC (TT23); Quản trị kinh doanh CLC (TT23); Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23).

Phương thức tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội : Xét tuyển.
- Phương thức 1: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52310101 Kinh tế 25
2 52310104 Kinh tế phát triển 24
3 52310106 Kinh tế quốc tế 26
4 52340101 Quản trị kinh doanh 25.5
5 52340201 Tài chính-Ngân hàng 24.75
6 52340301 Kế toán 25.5
7 52310106 CLC Kinh tế quốc tế CLC (TT23) 17
8 52340101 CLC Quản trị kinh doanh CLC (TT23) 17
9 52340201 CLC Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23) 17

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2017 - 2018 mới nhất