Năm 2017, Trường Đại học Văn Hiến tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là khoảng 3.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Văn Hiến đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn cho 15 ngành với điểm chuẩn từ 15,5 điểm đến 20 điển. Điểm chuẩn của trường Đại học Văn Hiến năm nay không cao hơn nhiều so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Tâm lý học với 20,5 điểm và thấp nhất là 15,5 điểm của ngành Văn hóa học và Kỹ thuật điện tử, truyền thông.

Một số ngành trường Đại học Văn Hiến lấy điểm khá cao như: Việt Nam học với 18,75 điểm; Ngôn ngữ Trung Quốc với 19,25 điểm; Xã hội học với 19,75 điểm; Đông phương học với 20 điểm;….

Bến cạnh đó, trường vẫn đưa ra điểm chuẩn sát với điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo như: Ngôn ngữ Pháp với 15,75 điểm; Quản trị kinh doanh với 17 điểm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 17,25 điểm; Quản trị khách sạn với 17,75 điểm; Công nghệ thông tin với 16,25 điểm;….

Phương thức tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến: Xét tuyển.
- Phương thức 1: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52220113 Việt Nam học 18.75
2 52220201 Ngôn ngữ Anh 18.5
3 52220203 Ngôn ngữ Pháp 15.75
4 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.25
5 52220209 Ngôn ngữ Nhật 17.5
6 52220213 Đông phương học 20
7 52220330 Văn học 18
8 52220340 Văn hóa học 15.5
9 52310301 Xã hội học 19.75
10 52310401 Tâm lý học 20.5
11 52340101 Quản trị kinh doanh 17
12 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.25
13 52340107 Quản trị khách sạn 17.75
14 52480201 Công nghệ thông tin 16.25
15 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 15.5


Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Tài chính Marketing 2017 - 2018 mới nhất