Năm 2017, Trường Đại học Công Đoàn tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 2.000 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Công Đoàn đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Công Đoàn công bố điểm chuẩn cho 12 ngành với các khối như: A00, A01, C00,C01, D01. Điểm chuẩn của trường Đại học Công Đoàn năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật mã ngành với 24,75 điểm và điêm thấp nhất là 15,5 điểm dành cho ngành Bảo hộ lao động.

Một số ngành trường Đại học Công Đoàn lấy điểm khá cao như: Xã hội học,Công tác xã hội, Luật,….
Đối với khối A00 thì điểm chuẩn cao nhất là ngành Kế toán mã ngành 52340301 với 20,75 điểm và điểm chuẩn thấp nhất là 15,5 điểm ngành Bảo hộ lao động.

Đối với khối A01 thì điểm chuẩ cao nhất là ngành Luật mã ngành 52380101 với 23,75 điểm và điểm thấp nhất là ngành 15,5 điểm ngành Bảo hộ lao động.

Đối với khối C00 thì ngành có điểm chuẩn cao nhất là Luật mã ngành 52380101 với 24,75 điểm và thấp nhất là ngành Xã hội học mã ngành 52310301 với 21,75 điểm.

Đối với khối D01 thì ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật mã ngành 52380101 với 23,75 điểm và điểm thấp nhất là ngành 15,5 điểm ngành Bảo hộ lao động.

Phương thức tuyển sinh trường Đại học Công Đoàn: Xét tuyển.
- Phương thức 1: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52340408 Quan hệ lao động A00, A01, D01 16.25
2 52850201 Bảo hộ Lao động A00, A01, D01 15.5
3 52340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01 20.5
4 52340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 20.25
5 52340301 Kế toán A00, A01, D01 20.75
6 52340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 19.75
7 52310301 Xã hội học A01, D01 20.5
8 52310301 Xã hội học C00 21.5
9 52760101 Công tác xã hội A01, D01 21.75
10 52760101 Công tác xã hội C00 22.75
11 52380101 Luật A01, D01 23.75
12 52380101 Luật C00 24.75

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 2017 - 2018 mới nhất