Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Việt Hung tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 3.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Công nghệ Việt Hung đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Công nghệ Việt Hung công bố điểm chuẩn cho 8 ngành với các khối như: A00, A01, C01, D01,D07. Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Việt Hung năm nay không cao hơn so với các năm trước là nhiêu .
Điểm chuẩn của trường năm nay đều là 15,5 điểm ( bằng điểm sàn Bộ Giao dục và Đào tạo)

Trường Đại học Công nghệ Việt Hung công bố điểm chuẩn đều là 15,5 điểm chi tất cả các ngành: Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ Việt Hung:
- Phương thức 1: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 15.5
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
3 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15.5
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15.5
5 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07 15.5
6 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01 15.5
7 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D07 15.5
8 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01 15.5

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp hà nội 2017 - 2018 mới nhất