Năm 2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ( phía Nam) tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 700 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ( phía Nam) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ( phía Nam) công bố điểm chuẩn cho 8 ngành với điểm chuẩn từ 19 điểm đến 23,25 điểm. Điểm chuẩn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ( phía Nam) năm nay không cao hơn so với các năm trước là bao. Điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với 23,25 điểm và điểm thấp nhất là 19 điểm dành cho ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Một số ngành Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ( phía Nam) lấy điểm tương đối cao như: Quản trị kinh doanh với 20,5 điểm; Marketing với 21,25 điểm; Kế toán với 19,75 điểm; Công nghệ thông tin với 23,25 điểm; Công nghệ đa phương tiện với 21,75 điểm; An toàn thông tin với 21,75 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với 19 điểm; Kỹ thuật điện tử, truyền thông với 19,5 điểm.

Phương thức xét tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chỉ sử dụng duy nhất kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 để thực hiện xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào đại học;

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52340101 Quản trị kinh doanh 20.5
2 52340115 Marketing 21.25
3 52340301 Kế toán 19.75
4 52480201 Công nghệ thông tin 23.25
5 52480203 Công nghệ đa phương tiện 21.75
6 52480299 An toàn thông tin* 21.75
7 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19
8 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 19.5

Xem thêm: Điểm chuẩn Học viên Công nghệ bưu chính viên thông (phía Bắc) 2017 - 2018 mới nhất