Năm 2017, Khoa Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 190 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì Khoa Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Khoa Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 3 ngành với điêm chuản từ 25,25 đến 27,25 điểm. Điểm chuẩn của Khoa Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay không hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Y đa khoa và Dược học với 27,25 điểm và thấp nhất là 25,25 điểm dành cho ngành Răng hàm mặt (Chất lượng cao).

Phương thức tuyển sinh Khoa Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội : Xét tuyển theo kết quả kì thi THPTQG 2017.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52720101 Y đa khoa 27.25
2 52720401 Dược học 27.25
3 52720601CLC Răng hàm mặt (Chất lượng cao) 25.25
Xem thêm: Điểm chuẩn Khoa Quốc Tế ĐHQG Hà Nội 2017 - 2018 mới nhất