Năm 2017, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 400 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Sân khấu Điện ảnh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh công bố điểm chuẩn cho 19 ngành với các khối như: S00 và S01. Điểm chuẩn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm nay không cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Diễn viên kịch, điện ảnh với 19 điểm và thấp nhất là ngành Công nghệ dựng phim với 13,5 điểm.

Một số ngành trường Đại học Sân khấu Điện ảnh lấy điểm tương đối cao như: Biên đạo múa với 18,5 điểm; Huấn luyện múa với 19,5 điểm; Quay phim điện ảnh với 17,5 điểm;….

Dối với ngành S01 thì trường Đại học Sân khấu Điện ảnh chỉ tuyển sinh với 2 ngành là Âm thanh điện ảnh truyền hình và Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình (liên thông đủ 36 tháng) tương ứng với điểm chuẩn là 14,5 và 15,5 điểm.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52210233 Biên kịch điện ảnh, truyền hình S00 15
2 52210235 Đạo diễn điện ảnh S00 16.5
3 52210235 Đạo diễn truyền hình S00 16
4 52210236 Quay phim điện ảnh S00 17.5
5 52210236 Quay phim truyền hình S00 15
6 52210231 Lý luận phê bình điện ảnh, truyền hình S00 16.5
7 52210301 Nhiếp ảnh S00 15.5
8 52210227 Đạo diễn sân khấu S00 15.5
9 52210226 Diễn viên sân khấu kịch hát S00 15
10 52210406 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh S00 16
11 52210243 Biên đạo múa S00 18.5
12 52210244 Huấn luyện múa S00 19.5
13 52210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình S00 15
14 52210221 Lý luận phê bình sân khấu S00 ---
15 52210225 Biên kịch sân khấu S00 ---
16 52210302 Công nghệ dựng phim S01 13.5
17 52210302 Âm thanh điện ảnh truyền hình S01 15.5
18 52210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình (liên thông đủ 36 tháng) S00 14.5
19 52210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình (liên thông chưa đủ 36 tháng S00 19

Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Nam) 2017 - 2018 chính thức mới nhất