E mới mua cái gamepad senze, định mua về giả lập để đá ffo3. nhưng mà thử dùng x360 vẫn ko dc. cái xoay bên phải ko dc. ai giả lập dc giúp e với T.T