Dàn ý về tinh thần tự học

Bạn đang gặp khó khăn trong học văn và cảm thấy ngán ngẫm với môn này. Chính vì thế những bài viết về môn văn sẽ khiến bạn áp lực và nặng nề. để giúp bạn có động lực hơn trong học văn, chúng tôi sẽ có những bài văn viết về các chủ đề để bạn tham khảo. bài viết dưới đây xin chia sẻ một bài viết lập dàn ý về tinh thần tự học.

I. Mở bài: giới thiệu tinh thần tự học
“ Học, học nữa, học mãi” chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ đều nghe câu nói này, câu nói của Lê – Nin. Học là một điều mỗi người sinh ra đều phải trải qua trong cuộc đời. chúng ta bắt đầu học ăn từ khi mới được sinh ra, chúng ta học đi, chúng ta học nói,… chúng ta học mọi lúc mọi nơi và tất cả mọi điều. trong những gì chúng ta thì học văn hóa vô cùng quan trọng, để có một kiến thức vững chắc thì chúng ta không thể quên tinh thần tự học. chúng ta cùng đi tìm hiểu về tính tự học.

II. Thân bài:
1. Thế nào là tự học?
- Tự học là chúng ta có kế hoạch riêng cho bản thân, sắp xếp công việc, vui chơi phù hợp để có thời gian để học tập.
- Tự học là tự giác học tập sau khi về nhà, không đợi ai nhắc nhở hay la rày.
- Tự học không phải là về nhà mới học mà là học mọi lúc mọi nơi và mọi hoàn cảnh.
2. Chứng minh tính tự học là tốt trong cuộc sống:
- Thời xưa có Mạc Đỉnh Chi vì không có tiền đi học mà phải học ké ngoài cửa sổ và về nhà anh có ý thức tự học và đã đỗ trạng nguyên
- Mã Lương đã tự học và đã được nhiều người biết đến
- Bác Hồ: bác Hồ đã bôn ba khắp năm châu để làm việc và học tập và đã tự học được rất nhiều thứ tiếng trên thế giới
3. Phê phán những người không có ý thức tự học
- Phê phán những người lười học hoặc không có tinh thần tự giác trong học tập
- Phê phán những người xme việc học là vô bổ và khó khan
- Phê phán những người học vẹt, học tủ
4. Đánh giá về tính tự học
- Chúng ta học bài, soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp
- Không chỉ học ở nhà mà còn phai học mọi lúc
- Tự học là không chỉ học ở trường mà còn học ở nhà

III. Kết bài
- Chúng ta cần tạo nên một thoái quen tự học
- Chúng ta sẽ có kiến thức vững chắc nhờ tinh thần tự học
- Tinh thần tự học rất cần thiết cho mỗi người trong cuộc sống

Xem thêm: Dàn ý về lòng yêu nước