Hướng dẫn các bạn soạn bài Thuốc của Lỗ Tấn trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 12 ngắn gọn đơn giản

Soạn bài Thuốc lớp 12 - Lỗ Tấn
Lỗ Tấn – một nhà văn ảnh hưởng rất lớn đến cách mạng Trung Hoa

Lỗ Tấn là một nhà văn cách mạng Trung Quốc, bóng dáng của ông bao trùm cả văn đàn Trung Quốc. chủ đề chủ yếu trong các tác phẩm của ông là phê phán quốc dân tính, chủ đề này trong sang tác của ông rất sâu sắc và thấm thía. Trong những tác phẩm của Lỗ Tấn có truyện ngắn Thuốc, qua truyện ngắn tác giả muốn cảnh báo rằng: Người Trung Quốc cần suy nghĩ nghiêm túc về một phương thuốc để cứu dân tộc.

Câu 1: hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người mang ý nghĩa gì?
Trả lời:
Hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người mang ý nghĩa biểu tượng cho sự u mê, tăm tối vì mê tín, dị đoan của người dân Trung Quốc.

Câu 2: hình tượng người cách mạng Hạ Du hiện lên như thế nào? Qua cuộc bàn luận trong quán trà về Hạ Du, Lỗ Tấn muốn nói lên điều gì?
Trả lời:
- Hạ Du là một nhà cách mạng có chí khí, có tư tưởng cách mạng tiên bộ, chiến đấu vì nhân dân lao động. nhưng trong cuộc bàn luận trong quán trà, những người nông dân Trung Quốc lại lên án Hạ Du như một thứ giặc cỏ rác. ấy bởi họ chưa được giác ngộ bằng cách mạng, chưa hiểu biết về những người như Hạ Du. Và vì thế, họ chưa ủng hộ cách mạng,cái chết của Hạ Du dường như có điều gì oan ức!
- Qua cuộc bàn luận trong quán trà, Lỗ Tấn vừa nhắc nhở vừa nghiêm khắc phê phán những người làm cách mạng thời ấy đã mắc bệnh ã rời quần chúng, không làm được công tác dân vận, giác ngộ tư tưởng cho quần chúng nhân dân.

Câu 3: không quan nghệ thuật của truyện là tù hãm, ẩm mốc, bế tắc, nhưng thời gian nghệ thuật thì tiến triển. từ mùa thu “ trảm quyết” đến mùa xuân Thanh minh đã thể hiện mạch suy tư lạc quan của tác giả. Tìm hiểu ý nghĩa của hình ảnh vòng hoa?
Trả lời:
Mùa xuân thanh minh, người mẹ Hạ Du đến mộ con kinh ngạc về vòng hoa trên mộ con. Không phải vòng hoa của họ hàng, không phải vòng hoa của hàng xóm,… vậy ắt hẳn là vòng hoa của những người đồng chí Hạ Du. Vậy là những người accsh mạng vẫn còn! Hình ảnh vòng hoa là hiện thân của phong trào cách mạng vẫn đang âm thầm sống và sống mãnh liệt trong cái mùa xuân tràn trề sức sống ấy.

Xem thêm: Soạn bài Số phận con người lớp 12 - Sô-lô-khốp