kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Top 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng hay gặp nhất trong cuộc sống

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 310024
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  278

  Top 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng hay gặp nhất trong cuộc sống

  Danh sách 1000 từ vựng trong tiếng anh, từ mới tiếng anh phổ biến nhất trong giao tiếp và văn viết

  Từ vựng tiếng anh rất phong phú và ngày cũng có thêm nhiều từ mới hoặc định nghĩa từ khác nhau bạn khó thể nắm bắt được ý nghĩa của tất cả các từ vựng, mà tốt nhất chỉ nên học các từ phổ biến và đặc biệt là nên hiểu sâu từ đó vào từng hoàn cảnh để nhớ lâu hơn. Bên cạnh đó đoán nghĩa của từ cũng là 1 trong những cách tốt để học tiếng Anh. Điểm quan trọng trong tiếng Anh không phải bạn dịch tốt từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mà phải hiểu nghĩa của từ đó nhất là trong văn nói vì không thể vừa nghe vừa dịch.

  Top 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng hay gặp nhất trong cuộc sống
  Nắm được 1000 từ vụng phổ biến này bạn có thể giao tiếp và nghe cơ bản tiếng Anh


  Ví dụ như khi bạn nghe từ: "One hundered" bạn không dịch sang tiếng Việt là "một trăm", mà khi bạn nghe từ đó bạn sẽ hình dùng ra số 100. Khi nghe từ "table" bạn không nên dịch sang nó nghĩa là "cái bàn" mà bạn hình dung về hình ảnh cái bàn. Tức là hiểu từ chứ không phải dịch sang tiếng Việt.

  Dưới đây là danh sách 1000 từ vựng tiếng Anh phố biển nhất được dùng nhiều trong cả văn nói và viết nhất để bạn tham khảo Tuy nhiên các bạn lưu ý là tất cả các từ vựng này được dịch tự động bằng google dịch, vì chọn ra nghĩa phổ biến nhất nên có thể một số từ nghĩa không sát bạn tự hiểu ngầm lại nhé. Hoặc một số từ hiểu sai về động từ, danh từ tính từ.

  STT Từ vựng tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
  1 the các
  2 of của
  3 to đến
  4 and
  5 a một
  6 in trong
  7 is
  8 it
  9 you bạn
  10 that cái đó
  11 he anh ta
  12 was đã
  13 for cho
  14 on trên
  15 are
  16 with với
  17 as như
  18 I tôi
  19 his của anh ấy
  20 they họ
  21 be được
  22 at tại
  23 one một
  24 have
  25 this điều này
  26 from từ
  27 or hoặc là
  28 had đã có
  29 by bởi
  30 hot nóng bức
  31 word từ
  32 but nhưng
  33 what
  34 some một số
  35 we chúng tôi
  36 can có thể
  37 out ngoài
  38 other khác
  39 were
  40 all tất cả các
  41 there ở đó
  42 when khi nào
  43 up lên
  44 use sử dụng
  45 your của bạn
  46 how làm sao
  47 said nói
  48 an một
  49 each mỗi
  50 she chị ấy
  51 which
  52 do làm
  53 their họ
  54 time thời gian
  55 if nếu
  56 will sẽ
  57 way đường
  58 about trong khoảng
  59 many nhiều
  60 then sau đó
  61 them họ
  62 write viết
  63 would sẽ
  64 like như
  65 so vì thế
  66 these những
  67 her cô ấy
  68 long Dài
  69 make chế tạo
  70 thing Điều
  71 see xem
  72 him anh ta
  73 two hai
  74 has
  75 look nhìn
  76 more hơn
  77 day ngày
  78 could có thể
  79 go đi
  80 come đến
  81 did đã làm
  82 number con số
  83 sound âm thanh
  84 no Không
  85 most phần lớn
  86 people những người
  87 my tôi
  88 over kết thúc
  89 know biết
  90 water Nước
  91 than hơn
  92 call gọi
  93 first Đầu tiên
  94 who người nào
  95 may Tháng Năm
  96 down xuống
  97 side bên
  98 been đã
  99 now hiện nay
  100 find tìm thấy
  101 any bất kì
  102 new Mới
  103 work công việc
  104 part phần
  105 take lấy
  106 get được
  107 place địa điểm
  108 made thực hiện
  109 live trực tiếp
  110 where Ở đâu
  111 after sau
  112 back trở lại
  113 little ít
  114 only chỉ có
  115 round tròn
  116 man Đàn ông
  117 year năm
  118 came đã đến
  119 show chỉ
  120 every mỗi
  121 good tốt
  122 me tôi
  123 give đưa cho
  124 our của chúng ta
  125 under Dưới
  126 name Tên
  127 very rất
  128 through xuyên qua
  129 just chỉ
  130 form hình thức
  131 sentence kết án
  132 great tuyệt quá
  133 think suy nghĩ
  134 say Nói
  135 help Cứu giúp
  136 low thấp
  137 line hàng
  138 differ khác nhau
  139 turn xoay
  140 cause nguyên nhân
  141 much nhiều
  142 mean nghĩa là
  143 before trước
  144 move di chuyển
  145 right đúng
  146 boy con trai
  147 old
  148 too quá
  149 same tương tự
  150 tell nói
  151 does làm
  152 set bộ
  153 three số ba
  154 want muốn
  155 air không khí
  156 well tốt
  157 also cũng thế
  158 play chơi
  159 small nhỏ bé
  160 end kết thúc
  161 put đặt
  162 home nhà
  163 read đọc
  164 hand tay
  165 port Hải cảng
  166 large lớn
  167 spell Đánh vần
  168 add thêm vào
  169 even cũng
  170 land đất đai
  171 here đây
  172 must phải
  173 big lớn
  174 high cao
  175 such như là
  176 follow theo
  177 act hành động
  178 why tại sao
  179 ask hỏi
  180 men đàn ông
  181 change thay đổi
  182 went đã đi
  183 light ánh sáng
  184 kind loại
  185 off tắt
  186 need nhu cầu
  187 house nhà ở
  188 picture hình ảnh
  189 try thử
  190 us chúng tôi
  191 again lần nữa
  192 animal thú vật
  193 point điểm
  194 mother mẹ
  195 world thế giới
  196 near ở gần
  197 build xây dựng
  198 self tự
  199 earth trái đất
  200 father cha
  201 head cái đầu
  202 stand đứng
  203 own sở hữu
  204 page trang
  205 should Nên
  206 country Quốc gia
  207 found tìm
  208 answer câu trả lời
  209 school trường học
  210 grow lớn lên
  211 study học
  212 still vẫn
  213 learn học hỏi
  214 plant thực vật
  215 cover che
  216 food món ăn
  217 sun mặt trời
  218 four bốn
  219 between giữa
  220 state tiểu bang
  221 keep giữ
  222 eye mắt
  223 never không bao giờ
  224 last Cuối cùng
  225 let để cho
  226 thought nghĩ
  227 city thành phố
  228 tree cây
  229 cross vượt qua
  230 farm nông trại
  231 hard cứng
  232 start khởi đầu
  233 might có thể
  234 story câu chuyện
  235 saw cái cưa
  236 far xa
  237 sea biển
  238 draw vẽ tranh
  239 left trái
  240 late muộn
  241 run chạy
  242 don't không
  243 while trong khi
  244 press nhấn
  245 close gần
  246 night đêm
  247 real thực
  248 life đời sống
  249 few vài
  250 north Bắc
  251 open mở
  252 seem hình như
  253 together cùng với nhau
  254 next kế tiếp
  255 white trắng
  256 children bọn trẻ
  257 begin bắt đầu
  258 got
  259 walk đi bộ
  260 example thí dụ
  261 ease giảm bớt
  262 paper giấy
  263 group nhóm
  264 always luôn luôn
  265 music Âm nhạc
  266 those những, cái đó
  267 both cả hai
  268 mark dấu
  269 often thường xuyên
  270 letter lá thư
  271 until cho đến
  272 mile dặm
  273 river con sông
  274 car xe hơi
  275 feet đôi chân
  276 care quan tâm
  277 second thứ hai
  278 book sách
  279 carry mang
  280 took lấy
  281 science khoa học
  282 eat ăn
  283 room phòng
  284 friend người bạn
  285 began bắt đầu
  286 idea ý kiến
  287 fish
  288 mountain núi
  289 stop dừng lại
  290 once Một lần
  291 base căn cứ
  292 hear Nghe
  293 horse con ngựa
  294 cut cắt tỉa
  295 sure chắc chắn rồi
  296 watch đồng hồ đeo tay
  297 color màu
  298 face đối mặt
  299 wood gỗ
  300 main chủ yếu
  301 enough đủ
  302 plain trơn
  303 girl con gái
  304 usual thường lệ
  305 young trẻ
  306 ready sẳn sàng
  307 above ở trên
  308 ever không bao giờ
  309 red đỏ
  310 list danh sách
  311 though Tuy nhiên
  312 feel cảm thấy
  313 talk nói chuyện
  314 bird chim
  315 soon Sớm
  316 body thân hình
  317 dog chó
  318 family gia đình
  319 direct thẳng thắn
  320 pose đặt ra
  321 leave rời khỏi
  322 song bài hát
  323 measure đo
  324 door cửa
  325 product sản phẩm
  326 black đen
  327 short ngắn
  328 numeral số
  329 class lớp học
  330 wind gió
  331 question câu hỏi
  332 happen xảy ra
  333 complete hoàn thành
  334 ship tàu
  335 area khu vực
  336 half một nửa
  337 rock đá
  338 order gọi món
  339 fire ngọn lửa
  340 south miền Nam
  341 problem vấn đề
  342 piece cái
  343 told kể lại
  344 knew biết
  345 pass vượt qua
  346 since kể từ
  347 top hàng đầu
  348 whole toàn thể
  349 king nhà vua
  350 space không gian
  351 heard nghe
  352 best tốt
  353 hour giờ
  354 better tốt hơn
  355 TRUE thật
  356 during suốt trong
  357 hundred hàng trăm
  358 five số năm
  359 remember nhớ lại
  360 step bậc thang
  361 early sớm
  362 hold giữ
  363 west hướng Tây
  364 ground đất
  365 interest quan tâm
  366 reach chạm tới
  367 fast Nhanh
  368 verb động từ
  369 sing hát
  370 listen nghe
  371 six sáu
  372 table bàn
  373 travel du lịch
  374 less ít hơn
  375 morning buổi sáng
  376 ten mười
  377 simple đơn giản
  378 several một số
  379 vowel nguyên âm
  380 toward đối với
  381 war chiến tranh
  382 lay đặt nằm
  383 against chống lại
  384 pattern mẫu
  385 slow chậm
  386 center Trung tâm
  387 love yêu
  388 person người
  389 money tiền bạc
  390 serve phục vụ
  391 appear xuất hiện
  392 road đường
  393 map bản đồ
  394 rain mưa
  395 rule qui định
  396 govern quản lý
  397 pull kéo
  398 cold lạnh
  399 notice để ý
  400 voice tiếng nói
  401 unit đơn vị
  402 power quyền lực
  403 town thị trấn
  404 fine khỏe
  405 certain chắc chắn
  406 fly bay
  407 fall ngã
  408 lead chì
  409 cry khóc
  410 dark tối
  411 machine máy móc
  412 note chú thích
  413 wait chờ đợi
  414 plan kế hoạch
  415 figure nhân vật
  416 star ngôi sao
  417 box cái hộp
  418 noun danh từ
  419 field cánh đồng
  420 rest nghỉ ngơi
  421 correct chính xác
  422 able có thể
  423 pound pao
  424 done làm xong
  425 beauty sắc đẹp, vẻ đẹp
  426 drive lái xe
  427 stood đứng
  428 contain chứa
  429 front trước mặt
  430 teach dạy
  431 week tuần
  432 final sau cùng
  433 gave đưa ra
  434 green màu xanh lá
  435 oh Oh
  436 quick nhanh chóng
  437 develop phát triển, xây dựng
  438 ocean đại dương
  439 warm ấm áp
  440 free miễn phí
  441 minute phút
  442 strong mạnh
  443 special đặc biệt
  444 mind lí trí
  445 behind phía sau
  446 clear trong sáng
  447 tail đuôi
  448 produce sản xuất
  449 fact thực tế
  450 street đường phố
  451 inch inch
  452 multiply nhân
  453 nothing không có gì
  454 course khóa học
  455 stay ở lại
  456 wheel bánh xe
  457 full đầy
  458 force lực lượng
  459 blue màu xanh da trời
  460 object vật
  461 decide quyết định
  462 surface bề mặt
  463 deep sâu
  464 moon mặt trăng
  465 island Đảo
  466 foot chân
  467 system hệ thống
  468 busy bận
  469 test thử nghiệm
  470 record ghi lại
  471 boat thuyền
  472 common chung
  473 gold vàng
  474 possible khả thi
  475 plane máy bay
  476 stead thay thế
  477 dry khô
  478 wonder ngạc nhiên
  479 laugh cười
  480 thousand nghìn
  481 ago trước
  482 ran chạy
  483 check kiểm tra
  484 game trò chơi
  485 shape hình dạng
  486 equate cân bằng
  487 hot nóng bức
  488 miss bỏ lỡ
  489 brought đưa
  490 heat nhiệt
  491 snow tuyết
  492 tire lốp xe
  493 bring mang đến
  494 yes Vâng
  495 distant xa xôi
  496 fill lấp đầy
  497 east Đông
  498 paint Sơn
  499 language ngôn ngữ
  500 among trong số
  501 grand lớn
  502 ball trái bóng
  503 yet chưa
  504 wave làn sóng
  505 drop rơi vãi
  506 heart tim
  507 am
  508 present hiện tại
  509 heavy nặng
  510 dance nhảy
  511 engine động cơ
  512 position Chức vụ
  513 arm cánh tay
  514 wide rộng
  515 sail cánh buồm
  516 material vật chất
  517 size kích thước
  518 vary thay đổi
  519 settle ổn định
  520 speak nói
  521 weight cân nặng
  522 general chung
  523 ice Nước đá
  524 matter vấn đề
  525 circle vòng tròn
  526 pair đôi
  527 include bao gồm
  528 divide chia
  529 syllable âm tiết
  530 felt cảm thấy
  531 perhaps có lẽ
  532 pick chọn
  533 sudden đột nhiên
  534 count đếm
  535 square Quảng trường
  536 reason lý do
  537 length chiều dài
  538 represent đại diện
  539 art nghệ thuật
  540 subject môn học
  541 region khu vực
  542 energy năng lượng
  543 hunt săn bắn
  544 probable có khả năng
  545 bed Giường
  546 brother em trai
  547 egg trứng
  548 ride dap xe
  549 cell tế bào
  550 believe tin
  551 fraction phân số
  552 forest rừng
  553 sit ngồi
  554 race cuộc đua
  555 window cửa sổ
  556 store cửa hàng
  557 summer mùa hè
  558 train xe lửa
  559 sleep ngủ
  560 prove chứng minh
  561 lone đơn độc
  562 leg Chân
  563 exercise tập thể dục
  564 wall Tường
  565 catch bắt lấy
  566 mount gắn kết
  567 wish muốn
  568 sky bầu trời
  569 board bảng
  570 joy vui sướng
  571 winter mùa đông
  572 sat ngồi
  573 written bằng văn bản
  574 wild hoang dã
  575 instrument dụng cụ
  576 kept giữ
  577 glass ly
  578 grass cỏ
  579 cow
  580 job việc làm
  581 edge cạnh
  582 sign ký tên
  583 visit chuyến thăm
  584 past quá khứ
  585 soft mềm mại
  586 fun vui vẻ
  587 bright sáng
  588 gas khí đốt
  589 weather thời tiết
  590 month tháng
  591 million triệu
  592 bear chịu
  593 finish hoàn thành
  594 happy vui mừng
  595 hope mong
  596 flower hoa
  597 clothe trang phục
  598 strange kỳ lạ
  599 gone Không còn
  600 jump nhảy
  601 baby đứa bé
  602 eight tám
  603 village làng
  604 meet gặp
  605 root nguồn gốc
  606 buy mua
  607 raise nâng cao
  608 solve giải quyết
  609 metal kim loại
  610 whether liệu
  611 push đẩy
  612 seven bảy
  613 paragraph đoạn văn
  614 third thứ ba
  615 shall sẽ
  616 held được tổ chức
  617 hair tóc
  618 describe miêu tả
  619 cook nấu ăn
  620 floor sàn nhà
  621 either hoặc
  622 result kết quả
  623 burn đốt cháy
  624 hill đồi núi
  625 safe an toàn
  626 cat con mèo
  627 century thế kỷ
  628 consider xem xét
  629 type kiểu
  630 law pháp luật
  631 bit bit
  632 coast bờ biển
  633 copy sao chép
  634 phrase cụm từ
  635 silent im lặng
  636 tall cao
  637 sand cát
  638 soil đất
  639 roll cuộn
  640 temperature nhiệt độ
  641 finger ngón tay
  642 industry ngành công nghiệp
  643 value giá trị
  644 fight chiến đấu
  645 lie nói dối
  646 beat tiết tấu
  647 excite kích thích
  648 natural tự nhiên
  649 view lượt xem
  650 sense giác quan
  651 ear tai
  652 else khác
  653 quite khá
  654 broke đã phá vỡ
  655 case trường hợp
  656 middle ở giữa
  657 kill giết chết
  658 son Con trai
  659 lake hồ
  660 moment chốc lát
  661 scale tỉ lệ
  662 loud to tiếng
  663 spring mùa xuân
  664 observe quan sát
  665 child đứa trẻ
  666 straight thẳng
  667 consonant phụ âm
  668 nation quốc gia
  669 dictionary từ điển
  670 milk Sữa
  671 speed tốc độ
  672 method phương pháp
  673 organ đàn organ
  674 pay trả
  675 age tuổi tác
  676 section phần
  677 dress trang phục
  678 cloud đám mây
  679 surprise sự ngạc nhiên
  680 quiet Yên tĩnh
  681 stone Cục đá
  682 tiny nhỏ bé
  683 climb leo
  684 cool mát mẻ
  685 design thiết kế
  686 poor nghèo nàn
  687 lot nhiều
  688 experiment thí nghiệm
  689 bottom đáy
  690 key Chìa khóa
  691 iron bàn là
  692 single Độc thân
  693 stick gậy
  694 flat bằng phẳng
  695 twenty hai mươi
  696 skin da
  697 smile nụ cười
  698 crease nếp gấp
  699 hole lỗ
  700 trade buôn bán
  701 melody giai điệu êm ái
  702 trip chuyến đi
  703 office văn phòng
  704 receive nhận được
  705 row hàng
  706 mouth miệng
  707 exact chính xác
  708 symbol ký hiệu
  709 die chết
  710 least ít nhất
  711 trouble rắc rối
  712 shout kêu la
  713 except ngoại trừ
  714 wrote đã viết
  715 seed giống
  716 tone tấn
  717 join tham gia
  718 suggest đề nghị
  719 clean dọn dẹp
  720 break phá vỡ
  721 lady quý bà
  722 yard sân
  723 rise tăng lên
  724 bad xấu
  725 blow thổi
  726 oil dầu
  727 blood máu
  728 touch chạm
  729 grew lớn lên
  730 cent cent
  731 mix pha trộn
  732 team đội
  733 wire dây điện
  734 cost Giá cả
  735 lost mất đi
  736 brown nâu
  737 wear mặc
  738 garden vườn
  739 equal công bằng
  740 sent gởi
  741 choose chọn
  742 fell rơi
  743 fit Phù hợp
  744 flow lưu lượng
  745 fair hội chợ
  746 bank ngân hàng
  747 collect sưu tầm
  748 save tiết kiệm
  749 control điều khiển
  750 decimal thập phân
  751 gentle dịu dàng
  752 woman đàn bà
  753 captain đội trưởng
  754 practice thực hành
  755 separate tách rời
  756 difficult khó khăn
  757 doctor Bác sĩ
  758 please xin vui lòng
  759 protect bảo vệ
  760 noon trưa
  761 whose
  762 locate định vị
  763 ring nhẫn
  764 character tính cách
  765 insect côn trùng
  766 caught bắt
  767 period giai đoạn
  768 indicate biểu thị
  769 radio radio
  770 spoke nói
  771 atom nguyên tử
  772 human Nhân loại
  773 history lịch sử
  774 effect hiệu ứng
  775 electric điện
  776 expect chờ đợi
  777 crop mùa vụ
  778 modern hiện đại
  779 element thành phần
  780 hit đánh
  781 student sinh viên
  782 corner góc
  783 party buổi tiệc
  784 supply cung cấp
  785 bone khúc xương
  786 rail đường sắt
  787 imagine tưởng tượng
  788 provide cung cấp
  789 agree đồng ý
  790 thus do đó
  791 capital thủ đô
  792 won't sẽ không
  793 chair cái ghế
  794 danger nguy hiểm
  795 fruit trái cây
  796 rich giàu có
  797 thick dày
  798 soldier lính
  799 process quá trình
  800 operate vận hành
  801 guess phỏng đoán
  802 necessary cần thiết
  803 sharp nhọn
  804 wing canh
  805 create tạo nên
  806 neighbor hàng xóm
  807 wash rửa
  808 bat gậy
  809 rather hơn
  810 crowd đám đông
  811 corn Ngô
  812 compare so sánh
  813 poem bài thơ
  814 string chuỗi
  815 bell chuông
  816 depend tùy theo
  817 meat thịt
  818 rub chà xát
  819 tube ống
  820 famous nổi danh
  821 dollar đô la
  822 stream suối
  823 fear nỗi sợ
  824 sight thị giác
  825 thin gầy
  826 triangle Tam giác
  827 planet hành tinh
  828 hurry vội
  829 chief giám đốc
  830 colony thuộc địa
  831 clock đồng hồ
  832 mine tôi
  833 tie cà vạt
  834 enter đi vào
  835 major chính
  836 fresh tươi
  837 search Tìm kiếm
  838 send gửi
  839 yellow màu vàng
  840 gun súng
  841 allow cho phép
  842 print in
  843 dead đã chết
  844 spot nơi
  845 desert Sa mạc
  846 suit bộ đồ
  847 current hiện hành
  848 lift thang máy
  849 rose bông hồng
  850 continue tiếp tục
  851 block khối
  852 chart đồ thị
  853 hat nón
  854 sell bán
  855 success sự thành công
  856 company Công ty
  857 subtract trừ đi
  858 event biến cố
  859 particular cụ thể
  860 deal thỏa thuận
  861 swim bơi
  862 term kỳ hạn
  863 opposite đối diện
  864 wife người vợ
  865 shoe giày
  866 shoulder vai
  867 spread Lan tràn
  868 arrange sắp xếp
  869 camp trại
  870 invent phát minh
  871 cotton bông
  872 born sinh ra
  873 determine mục đích
  874 quart quart
  875 nine chín
  876 truck xe tải
  877 noise tiếng ồn
  878 level cấp độ
  879 chance cơ hội
  880 gather tụ họp
  881 shop cửa tiệm
  882 stretch căng ra
  883 throw ném
  884 shine tỏa sáng
  885 property bất động sản
  886 column cột
  887 molecule phân tử
  888 select lựa chọn
  889 wrong sai rồi
  890 gray màu xám
  891 repeat nói lại
  892 require yêu cầu
  893 broad rộng lớn
  894 prepare chuẩn bị
  895 salt Muối
  896 nose mũi
  897 plural số nhiều
  898 anger Sự phẫn nộ
  899 claim yêu cầu
  900 continent lục địa
  901 oxygen ôxy
  902 sugar đường
  903 death tử vong
  904 pretty đẹp
  905 skill kỹ năng
  906 women đàn bà
  907 season Mùa
  908 solution dung dịch
  909 magnet nam châm
  910 silver bạc
  911 thank cảm tạ
  912 branch chi nhánh
  913 match trận đấu
  914 suffix hậu tố
  915 especially đặc biệt
  916 fig sung
  917 afraid sợ
  918 huge khổng lồ
  919 sister em gái
  920 steel Thép
  921 discuss bàn luận
  922 forward phía trước
  923 similar giống
  924 guide hướng dẫn
  925 experience kinh nghiệm
  926 score ghi bàn
  927 apple táo
  928 bought đã mua
  929 led dẫn
  930 pitch sân cỏ
  931 coat áo khoác
  932 mass khối lượng
  933 card Thẻ
  934 band ban nhạc
  935 rope dây thừng
  936 slip trượt
  937 win thắng lợi
  938 dream mơ tưởng
  939 evening tối
  940 condition điều kiện
  941 feed nuôi
  942 tool dụng cụ
  943 total toàn bộ
  944 basic căn bản
  945 smell mùi
  946 valley thung lũng
  947 nor cũng không
  948 double gấp đôi
  949 seat ghế
  950 arrive đến nơi
  951 master bậc thầy
  952 track theo dõi
  953 parent cha mẹ
  954 shore bờ biển
  955 division phân chia
  956 sheet tấm
  957 substance vật chất
  958 favor ủng hộ
  959 connect kết nối
  960 post bài đăng
  961 spend tiêu
  962 chord dây nhau
  963 fat mập
  964 glad vui vẻ
  965 original nguyên
  966 share chia sẻ
  967 station ga tàu
  968 dad cha
  969 bread bánh mỳ
  970 charge sạc điện
  971 proper phù hợp
  972 bar quán ba
  973 offer phục vụ
  974 segment phần
  975 slave nô lệ
  976 duck con vịt
  977 instant tức thời
  978 market thị trường
  979 degree trình độ
  980 populate cư trú
  981 chick chick
  982 dear kính thưa
  983 enemy kẻ thù
  984 reply Đáp lại
  985 drink uống
  986 occur xảy ra
  987 support ủng hộ
  988 speech phát biểu
  989 nature thiên nhiên
  990 range phạm vi
  991 steam hơi nước
  992 motion chuyển động
  993 path con đường
  994 liquid chất lỏng
  995 log đăng nhập
  996 meant แทน เลือก ปัก
  997 quotient phép chia
  998 teeth răng
  999 shell vỏ
  1000 neck cái cổ

  Ngoài ra vforum cũng có rất nhiều mục khác về từ vựng tiếng ANh để các bạn có thể học với nhiều chủ đề khác nhau. Bạn có thể search trên thanh công cụ tìm kiếm.

  Xem thêm: Top 1000 động từ thường gặp nhất trong tiếng anh - Verbs
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 430569
  Bài gửi
  4

  Reply: Top 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng hay gặp nhất trong cuộc sống

  cám ơn bạn nhiều nhé

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 454856
  Bài gửi
  2

  Reply: Top 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng hay gặp nhất trong cuộc sống

  Kênh youtube học từ vựng cho các bạn đây ah
  youtube.com/channel/UCEOVRKsyFNgXNcJoEBT1Lqw

 4. #4
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 455174
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: Top 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng hay gặp nhất trong cuộc sống

  Từ vựng tiếng Anh về các hình dạng cơ bản (basic shapes): youtube.com/watch?v=b_N-gCcoPMU

 5. Đã cảm ơn SB English:


 6. #5
  Ðến Từ
  Vĩnh Long
  Thành Viên Thứ: 455430
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: Top 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng hay gặp nhất trong cuộc sống

  đang học khoảng 7000 từ vựng. Chỉ biết đọc và dịch sơ, không biết nói.

 7. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 456319
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Reply: Top 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng hay gặp nhất trong cuộc sống

  Học như thế này sao nhớ được bạn?

Nhãn