Hướng dẫn các bạn soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Phri-đrích Ăng-ghen trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản

Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác  lớp 12 ngắn gọn - Phri-đrích Ăng-ghen
Ăng-ghen đã có những đóng góp vĩ đại trong quá trình phát triển bộ môn Triết học

Phri-đrích Ăng-ghen là một nhà triết học người Đức và còn là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng. Các Mác là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. học thuyết của Các mác là vũ khí lí luận và hành động của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản. Văn bản Ba cống hiến của Các mác là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác, bài viết đánh giá công lao to lớn của Các Mác và thể hiên tình cảm của người người cộng sản trước cái chết của ông. Chúng ta cùng đi tìm hiểu bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

Câu 1: bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? nêu nội dung từng phần.
Trả lời:
Các phấn và ý nghĩa từng phần của bài điếu:
- Phần 1 từ đầu đến “bậc vĩ nhân ấy”: thông báo thời điểm Các Mác qua đời và khái quát về công hiến của Các Mác
- Phần 2 từ tiếp theo đến “ không làm gì them nữa”: đánh giá sự cống hiến to lớn của Các Mác đến sự nghiệp của nhân loại
- Phần 3 là phần còn lại: bày tỏ tình cảm tiếc nuối đối với sự ra đi của Các Mác và khẳng định sự bất diệt của tên tuổi của Các Mác.

Câu 2: nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành “ nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”.
Trả lời:
Những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành “ nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”:
- Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cái sự thật đơn giản nhưng đã bị tầng tầng lớp lớp các tư tưởng phủ kín cho đến ngày nay, đó là con người trước hết cần phải có cái ăn cái uống, quần áo và chỗ ở, rồi sau đó mới có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo v.v...
- Mác cũng tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra.

Câu 3: để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháo so sánh tầng bậc ( còn gọi là biện pháp tăng tiến). biện pháp ấy đã được thể hiện như thế nào trong bài văn điếu?
Trả lời:
Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháo so sánh tầng bậc ( còn gọi là biện pháp tăng tiến). biện pháp ấy đã được thể hiện trong bài văn điếu là:
- So sánh tương đồng: Ăng ghen đưa ra so sánh giữa Các Mác với Đác Uyn
- So sánh tăng tiến: đưa ra các quan điểm sáng tạo vượt bậc của Các Mác

Câu 4: phân tích thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Các Mác qua cách lập luận so sánh trong bài điếu văn.
Trả lời:
Thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Các Mác qua cách lập luận so sánh trong bài điếu văn:
- Thái độ: đề cao và ca ngợi tài năng của Các Mác
- Tình cảm: tiếc thương trước sự ra đi của Các Mác xuất phát từ tận đáy lòng

Câu 5: anh chị hiểu như thế nào về ý kiến: “ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”?
Trả lời:
Ý kiến: “ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả” là lời khẳng định các mác chống lại bất công, chống lại cường quyền bạo lực, những cống hiên mang lại lợi ích toàn thể nhân loại và đồng thơi cầu nguyện của Ăng-ghen trước mộ Các Mác.

Xem thêm: Soạn bài Về lý luận xã hội ở nước ta lớp 12 ngắn gọn - Phan Bội Châu