Xem tuổi xây nhà hợp trong năm 2023 Quý Mão

Năm 2023 tuổi nào làm nhà đẹp nhất - Xem tuổi xây nhà năm Quý Mão
Năm 2023 tuổi nào xây nhà là hợp nhất

Tiếp tục series tư vấn năm hợp xây nhà trong bài này vforum.vn sẽ đề cập tới năm 2023 Quý Mão tuổi con mèo, có mệnh là KIM. Khi xem tuổi xây nhà hợp trong năm nay bạn cần phải xem tuổi của mình có phạm các yếu tố Kim Lâu Hoang Ốc Tam Tai không. Nếu không phạm cái nào trong cả 3 là hợp nhất, còn nếu phạm 1 trong 3 thì bạn cần phải xem xét lại và tìm cách hóa giải nếu vẫn muốn xây. Theo đó thì danh sách những tuổi xây nhà hợp nhất trong năm 2023 là:

  • 1954 - Giáp Ngọ
  • 1957 - Đinh Dậu
  • 1963 - Quý Mão
  • 1965 - Ất Tỵ
  • 1966 - Bính Ngọ
  • 1975 - Ất Mão
  • 1981 - Tân Dậu
  • 1990 - Canh Ngọ
  • 1993 - Quý Dậu
  • 1999 - Kỷ Mão

Trong trường hợp bạn không muốn mượn tuổi và chọn năm hợp nhất với mình không phạm cả 3 thì cần phải xem tuổi xây nhà trước đó ít nhất vài năm để chuẩn bị trước khi xây vì thường khoảng cách mấy năm mới có 1 năm hợp tuổi. Bảng tra các yếu tố cụ thể trong năm 2023 theo từng tuổi như sau. Những dòng in đậm là tốt.

Năm sinh Năm âm lịch Tam Tai Hoàng Ốc Kim Lâu
1953 Quý Tỵ
1954 Giáp Ngọ
1955 Ất Mùi
1956 Bính Thân
1957 Đinh Dậu
1958 Mậu Tuất
1959 Kỷ Hợi
1960 Canh Tý
1961 Tân Sửu
1962 Nhâm Dần
1963 Quý Mão
1964 Giáp Thìn
1965 Ất Tỵ
1966 Bính Ngọ
1967 Đinh Mùi
1968 Mậu Thân
1969 Kỷ Dậu
1970 Canh Tuất
1971 Tân Hợi
1972 Nhâm Tý
1973 Quý Sửu
1974 Giáp Dần
1975 Ất Mão
1976 Bính Thìn
1977 Đinh Tỵ
1978 Mậu Ngọ
1979 Kỷ Mùi
1980 Canh Thân
1981 Tân Dậu
1982 Nhâm Tuất
1983 Quý Hợi
1984 Giáp Tý
1985 Ất Sửu
1986 Bính Dần
1987 Đinh Mão
1988 Mậu Thìn
1989 Kỷ Tỵ
1990 Canh Ngọ
1991 Tân Mùi
1992 Nhâm Thân
1993 Quý Dậu
1994 Giáp Tuất
1995 Ất Hợi
1996 Bính Tý
1997 Đinh Sửu
1998 Mậu Dần
1999 Kỷ Mão
2000 Canh Thìn
2001 Tân Tỵ
2002 Nhâm Ngọ
2003 Quý Mùi
2004 Giáp Thân
2005 Ất Dậu
2006 Bính Tuất
2007 Đinh Hợi
2008 Mậu Tý