Hướng dẫn các bạn soạn bài Liên kết trong văn bản trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 7 ngắn gọn đơn giản

Liên kết trong văn bản là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thiện một bài văn. Việc liên kết trong văn bản sẽ giúp cho bài văn trở nên mạch lạc, trôi chảy hơn. Và trong bài này vforum sẽ hướng dẫn bạn soạn bài Liên kết trong văn bản một cách ngắn gọn nhất.

Câu 1: Tính liên kết của văn bản
Nếu như bức thư người bố viết cho En – ri – cô như vậy thì bức thư sẽ trở nên khó hiểu, En – ri – cô sẽ không hiểu bố mình nói gì.
Nguyên nhân: Giữa các câu thiếu tính liên kết, còn rời rạc, người đọc không thể đọc mạch lạc bức thư được.
Nếu muốn cho bức thư được dễ hiểu, mạch lạc hơn thì giữa các câu phải có sự liên kết với nhau.

Câu 2: Phương tiện liên kết trong văn bản:
Để tạo ra một văn bản có tính liên kết, chúng ta cần phải nắm rõ một số chú ý sau:
  • Nội dung các đoạn văn phải logic, thống nhất và có liên quan với nhau.
  • Việc kết nối giữa các câu phải sử dụng các từ, câu nối phù hợp.

Xem thêm: Soạn bài Từ ghép lớp 7 ngắn gọn