Trích Nguyên văn bởi sat-thu1 Xem bài viết
cầu gì biết chạy?
Hoa gì đẹp nhất?
lớn vào mà nhỏ không vào?
Con gì ăn trong chứ ko ăn ngoài?
đoán đi
-cầu thủ
- hoa hậu
- nếu cửa to vào dễ hơn, nếu của nhỏ thì đứng ngoài
-câu 4 không biết