Electron là gì? Electron hóa trị là gì? Hướng dẫn cách tính electron hóa trị đơn giản, dễ hiểu nhất

Cách tính electron hóa trị
Hình ảnh minh hoa về cấu tạo nguyên tử, trong đó có các hạt electron chuyển động nhanh xung quanh.

Ta đã biết cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm. Các electron chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân tạo thành lớp vỏ bao bọc hạt nhân. Trong đó, có các electron được gọi là electron hóa trị; ta có cách nào để tính electron hóa trj của nguyên tử? Hãy cùng theo dõi bài viết
Electron hóa trị hay electron ngoài cùng là những electron ở lớp ngoài cùng hoặc ở cả phân lớp sát lớp ngoài cùng nếu phân lớp đó chưa bão hòa và có thể tham gia vào các liên kết của nguyên tử.

Vậy ta tính số electron hóa trị như thế nào?
 • Đối với các nguyên tố nhóm A: Ta có thể xác định số electron hóa trị của các nguyên tố nhóm A dễ dàng nếu như biết được vị trí của nó trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 • Các nguyên tố cùng nhóm có cùng số electron hóa trị chính là số thứ tự của nhóm. Hay nói cách khác số electron hóa trị là số electron lớp ngoài cùng
Ví dụ : Al có 3 electron hóa trị
N có 5 electron hóa trị
(Trừ He có 2 electron hóa trị)
 • Đối với các nguyên tố nhóm B (Nhóm kim loại chuyển tiếp): Trường hợp này hơi phức tạp hơn các nguyên tố nhóm A. Số electron hóa trị không hẳn là số electron lớp ngoài cùng mà ta còn phải tính cả số electron nằm ở phân lớp sát lớp ngoài cùng (phân lớp d).
- Trong trường hợp này, số electron hóa trị của một nguyên tố không nằm ở một giá trị cố định nào, số thứ tự nhóm chỉ có thể cho biết một cách tương đối về số electron hóa trị. Cụ thể:
 • Nhóm 3: 3 electron hóa trị
 • Nhóm 4: 2 đến 4 electron hóa trị
 • Nhóm 5: 2 đến 5 electron hóa trị
 • Nhóm 6: 2 đến 6 electron hóa trị
 • Nhóm 7: 2 đến 7 electron hóa trị
 • Nhóm 8: 2 đến 3 electron hóa trị
 • Nhóm 9: 2 đến 3 electron hóa trị
 • Nhóm 10: 2 đến 3 electron hóa trị
 • Nhóm 11: 1 đến 2 electron hóa trị
 • Nhóm 12: 2 electron hóa trị
- Lấy ví dụ về nguyên tố Tanta (Ta) thuộc nhóm 5, ta có thể nói rằng nguyên tố này có từ 2 đến 5 electron hóa trị, tùy vào từng trường hợp sẽ có số electron hóa trị nhất định.

Trong hóa học, xác định được số electron hóa trị của một nguyên tố là một kỹ năng quan trọng trong hóa học bởi thông tin này sẽ giúp xác định được loại liên kết mà nguyên tố đó có thể tạo thành.Thông qua bài viết này, mong rằng các bạn có thể tìm cho mình cách tính số electron hóa trị chính xác để có kết quả đúng khi làm bài tập.

Xem thêm: Phương pháp tăng giảm khối lượng hóa học