Công thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCl, KOH

Công thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCL
Phản ứng thú vị khi cho Glixerol – C3H5(OH)3 tác dụng với Cu(OH)2

Các hợp chất ancol có từ 2 nhóm –OH trở lên được gọi là ancol đa chức. Một trong số các ancol đa chức tiêu biểu là glixerol. Glixerol là gì? Có công thức như thế nào và các phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCl, KOH như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.
  • Glycerol hay glyxerol, glycerin, glyxerin đều là tên gọi của cùng một loại ancol đa chức, gồm 3 nhóm -OH gắn vào gốc hyđrocacbon C3H5
  • Công thức hóa học là C3H5(OH)3

Tính chất hóa học của glyxerol(glyxeryl)
+Tác dụng với Na
Công thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCL+Tác dụng với HNO3 (H2SO4 xúc tác)
Công thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCL+Tác dụng với HCl
C3H5(OH)3 + 3HCl -> C3H5Cl3 + 3H2O

Công thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCL+ Tác dụng với axit hữu cơ
C3H5(OH)3+3CH3COOH->(CH3COO)3C3H5+3H2O

Công thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCL


  • Hay phản ứng tạo chất béo:

+Tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra phức chất dung dịch màu xanh thẫm
Glixerol hòa tan được Cu(OH)2tạo thành phức chất tan, màu xanh da trời:
2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 ------> [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2OCông thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCL


  • Phản ứng này là phản ứng đặc trưng của glixerol và các ancol đa chức mà các nhóm OH đính với những nguyên tử C cạnh nhau.Chính vì vậy ta có thể dùng Cu(OH)2 làm thuốc thử để nhận bết glixerol.

Nội dung bài viết đã cho ta có cái nhìn rõ nét hơn về glixerol cũng như một số phản ứng của Glixerol với một số chất khác như: NaOH, Na, HNO3, ... Bên cạnh đó nó cũng giúp cho chúng ta biết thêm một số phương pháp nhận biết, đây là một trong những yếu tố quan trọng để giúp các em giải bài tập hóa về phân biệt các hợp chất. Hẹn gặp lại và chúc các em học tốt!

Xem thêm: Cách tính electron hóa trị