Amino axit là gì? Cách giải nhanh một số bài tập về Amino axit? Cho víduj về amino axit

Amino axit và cách giải một số bài tập về Amino axit nhanh

Bảng tên gọi của một số loại amino axit thông dụng trong hóa học.

Amino axit là một loại hợp chất hữu cơ đa chức, gồm nhóm chức amino –NH2 và nhóm cacboxyl –COOH. Trong khi nhóm –NH2 thể hiện tính chất của 1 bazo thì nhóm –COOH lại thể hiện tính chất của 1 axit. Do đó, trong bản thân phân tử amino axit luôn xảy ra phản ứng giữa 2 nhóm chức này. Do vậy mà chúng luôn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực chứ không tồn tại dạng phân tử.

HOOC-CH2-NH2 « -OOC-CH2-NH3+
  • Amino axit là một loại hợp chất lưỡng cực. Vì tồn tại đồng thời cả tính chất của axit và tính chất của bazo, nên trong các bài toàn phản ứng với axit hay bazo thì các em chú ý là nó sẽ tác dụng ở cả 2 nhóm chức.

Một số ví dụ và bài tập về amino axit
Ví dụ: X là một amino axit chứa 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2. Cho 7,5 g X tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1 M thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 600ml dung dịch NaOH 0,5M. Tìm công thức cấu tạo của X.
Phản ứng:
R(NH2)(COOH) + HCl ® NH3Cl-R-COOH (1)
x x x
HCl + NaOH ® NaCl + H2O (2)
0,2-x 0,2-x
NH3Cl-R-COOH + 2NaOH ® NH2-R- COONa + NaCl + H2O (3)
x 2x
Theo đề, n(NaOH) = 0,6.0,5 = 0,3 mol, n(HCl) = 0,2.1 = 0,2 mol
Gọi x là số mol aminoaxit.
n(NaOH) = (0,2-x) + 2x = 0,3
Amino axit và cách giải một số bài tập về Amino axit nhanh
Vậy CTCT của X là NH2-CH2-COOH.


  • Trong các dạng toán tìm công thức phân tử của amino axit, chúng ta cũng có thể áp dụng định luật tăng giảm khối lượng để tính nhanh. Nguyên tắc của phương pháp là dựa trên sự thay đổi về khối lượng của chất trước và sau phản ứng tương ứng với số mol chất.
Cụ thể:
NH2-R-COOH + HCl -> NH3Cl-R-COOH.
Khối lượng tăng sau phản ứng = ∆m * = m (muối) – m (HCl) = m (amino axit) g
Amino axit và cách giải một số bài tập về Amino axit nhanh


Ví dụ: α-amino axit X chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Cho 8,9 g X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,55 g muối khan. Xác định CTCT của X.
Amino axit và cách giải một số bài tập về Amino axit nhanh
Vậy CTCT của X là CH3CH(NH2)COOH.

Để nắm vững các dạng toán và cách giải nhanh về amino axit, chúng ta cần nắm vững cơ chế phản ứng của chúng. Một số bài tập về amino axit trên đây về cơ bản sẽ giúp các em trong kiểm tra kiến thức. Hy vọng các em sẽ nhớ kĩ và vận dụng tốt. Hẹn gặp lại các em ở các bài viết sau.

Xem thêm: Công thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCL