Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 7 Câu 1 trang 27 SGK Địa lý 9: Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta?

Như vậy sau khi học xong bài 7 về Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, các em đã nắm được những nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế xã hội chủ chốt ở nước ta. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau giái đáp một số câu hỏi ở cuối bài học. Đầu tiên sẽ là câu 1 trang 27 SGK Địa lý 9: Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta? Câu hỏi này các em phải đưa ra được những thuận lợi của từng loại tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta đã học: tài nguyên đất, tài nguyên khí hậu, tài nguyên nước và tài nguyên sinh vật.

Câu hỏi:
Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta?

Trả lời:
  • Tài nguyên đất: đa dạng về loại đất, sự phân bố tài nguyên đất rộng rãi khắp các khu vực trên cả nước. Loại đất chủ yếu ở nước ta là đất phù sa và đất feralix. Đối với tất phù sa, khu vực tập trung chủ yếu là ở đồng bằng, hỗ trợ tốt cho việc trồng lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày. Còn đất feralix chủ yếu tập trung ở vùng trung du và miền núi, thích hợp trồng: cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm …
  • Tài nguyên nước: Có hệ thống mạng lưới sông ngòi dày đặc, đa dạng và là nguồn nước chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
  • Tài nguyên sinh vật: đa dạng, phong phú.
  • Tài nguyên khí hậu: Do nước ta là loại khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, kèm theo là độ ẩm cao vì vậy đây là những điều kiện rất tốt cho việc sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó, do có sự phân hóa rõ rệt về khí hậu theo vùng, theo mùa, theo chiều Bắc Nam nên từng vùng sẽ có những thế mạnh riêng, vụ mùa thu hoạch cũng khác nhau.

Xem thêm: Địa lý 9: Kể tên một số cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp Bài 7 SGK trang 26