Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 9 Câu 3 trang 37 SGK Địa lý 9: Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 – 2002?


Trong môn Địa lý bài 9 SGK về sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản, chúng ta đã được nghiên cứu các đặc điểm, phân bố, sự phát triển ngành lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta, bên cạnh đó cũng nắm được những điều kiện thuận lợi hay khó khăn của hai ngành này. Và ở cuối phần câu hỏi bài tập, có câu 3 trang 37 SGK Địa lý 9 yêu cầu các em Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản thời kì 1990 – 2002? Và Vforum sẽ hướng dẫn gợi ý câu trả lời cho các em trong bài viết này.

Câu hỏi:
Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá?

Trả lời:
Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản Bài 9 Câu 3 SGK trang 37

Xem thêm: Địa lý 9: Xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá Bài 9 Câu 2 SGK trang 37