kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Mọi người giải giúp bài này giùm

 1. #1
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 393948
  Bài gửi
  6

  Mọi người giải giúp bài này giùm

  Cho hai số nguyên dương M và N, M có p chữ số và N có q chữ số.
  Yêu cầu: Tính tổng của hai số M và N.
  Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản TONG.INP có cấu trúc như sau:
  - Dòng 1: Ghi số nguyên dương p là số lượng chữ số của M (1 ≤ p ≤ 30000).
  - Dòng 2: Ghi p chữ số của M theo thứ tự từ trái sang phải, các chữ số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
  - Dòng 3: Ghi số nguyên dương q là số lượng chữ số của N (1 ≤ q ≤ 30000).
  - Dòng 4: Ghi q chữ số của N theo thứ tự từ trái sang phải, các chữ số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
  Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản TONG.OUT theo cấu trúc như sau:
  - Dòng 1: Ghi số nguyên dương k là số lượng chữ số của tổng tìm được.
  - Dòng 2: Ghi k chữ số của tổng tìm được theo thứ tự từ trái sang phải, các chữ số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
  Ví dụ:
  TONG.INP TONG.OUT
  6
  2 2 3 2 3 9
  3
  2 4 7
  6
  2 2 3 4 8 6
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 402126
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  38

  Reply: Mọi người giải giúp bài này giùm

  Bạn xem bài viết này:
  HTML Code:
  https://vforum.vn/diendan/showthread.php?101885-Xu-li-so-nguyen-lon-co-dau