Mình có 1 cái blog như thế này lapcameraipwifi.blogspot.com
Do mục sản phẩm mới đó nó là auto tự động tất cả các bài vào mình lại không biết nhiều về cod nên muốn nhờ các bạn giúp đỡ
Mình muốn sửa chỗ sản phẩm mới chỉ hiển thị sản phẩm không hiển thị bài viết dạng tin tức
bạn nào biết chỉ mình với
Thanks!