Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài địa lí 9 bài 11 sgk trang 41: Trong quá trình phát triển công nghiệp thì yếu tố thị trường có ý nghĩa như thế nào?

Sau hai câu hỏi trong bài 11, các em đã phần nào hiểu rõ hơn về sự phát triển và phân bố nền công nghiệp ở nước ta. Tiếp theo, để các em nắm rõ hơn về yếu tố thị trường đối với phát triển công nghiệp sẽ có câu hỏi giữa bài để các em củng cố kiến thức.Tại đây Vforum sẽ giúp các em trả lời câu hỏi trang 41 sgk địa lí 9: trong quá trình phát triển công nghiệp thì yếu tố thị trường có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi:
Trong quá trình phát triển công nghiệp thì yếu tố thị trường có ý nghĩa như thế nào?
Trả lời:
Trong tất cả các ngành, lĩnh vực muốn phát triển kinh tế thì các sản phẩm của các ngành phải được đưa ra giao dịch trao đổi buôn bán trên thị trường thì mới mang lại lợi nhuận để phát triển nếu k có thị trường thì hàng hoá đứng im các ngành công nghiệp sẽ bị ngưng trệ vì vậy yếu tố thị trường là không thể thiếu.

Xem thêm: Địa lý 9: Hãy cho biết cải thiện hệ thống giao thông mang lại ý nghĩa như thế nào Bài 11 SGK trang 40