Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài địa lí 9 bài 11 sgk trang 41: Trong bài đã học hãy sắp xếp các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội sao cho tương ứng với các yếu tố đầu vào và ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

Sau khi được giáo viên hướng dẫn học tập và tìm hiểu kiến thức tại bài 11 sgk trang 41 địa lí 9. Các em cũng đã nhận biết được các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội, các yếu tố đầu vào đầu ra trong phát triển công nghiệp. Và để sắp xếp chúng sao cho tương ứng và hiểu thêm về một số kiến thức trọng tâm và trả lời câu hỏi ở cuối bài. Vforum sẽ giúp các bạn làm điều đó ngay sau đây với câu hỏi của bài 11 sgk trang 41 địa lí 9: trong bài đã học hãy sắp xếp các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội sao cho tương ứng với các yếu tố đầu vào và ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

Câu hỏi:
Trong bài đã học hãy sáp xếp các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội, sao cho tương ứng với đầu vào và ra ảnh hưởng đến sự phát triển vafphaan bố công nghiệp?
Trả lời:
Địa lý 9: Hãy sắp xếp các yếu tố TN - KT - XH tương ứng với các yếu tố đầu vào Bài 11 trang 41


  • Các yếu tố đầu vào: nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn lao động, các vật liệu kĩ thuật, hạ tầng. Các yếu tố này sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành công nghiệp
  • Ví dụ: nếu không có lao động thì sẽ không làm ra được của cải vật chất.. Và các yếu tố đầu vào này nó cũng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến đầu ra của công nghiệp như: nếu hàng hóa không đảm bảo chất lượng, k đủ số lượng thì sẽ không được đưa ra thị trường được…

Xem thêm: Địa lý 9: Quá trình phát triển công nghiệp, yếu tố thị trường có ý nghĩa thế nào Bài 11 SGK trang 41