Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 20 SGK trang 71 địa lí 9: Dựa vào hình 20.1 hãy cho biết ý nghĩa của sông Hồng trong sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư ở đây?

Bài đồng bằng sông Hồng đã giới thiệu cho chúng ta biết về vị trí địa lí địa hình của vùng này. Đặc trưng của vùng này là có hệ thống sông Hồng chảy qua. Phần lớn dân cư ở đây đều sống quanh khu vực sông Hồng vì thế sông Hồng có vị trí rất quan trọng. Để biết thêm về ý nghĩa của sông Hồng sau đây Vforum sẽ giúp các bạn tìm hiểu về câu hỏi giữa bài 20 SGK trang 71: Dựa vào hình 20.1 hãy cho biết ý nghĩa của sông Hồng trong sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư ở đây?

Câu hỏi:
Dựa vào hình 20.1 hãy cho biết ý nghĩa của sông Hồng trong sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư ở đây. Bài 20 sgk trang 71 địa lí 9.
Trả lời:
  • Sông Hồng chảy qua khu vực đồng bằng sông Hồng. Dân cư xung quanh lưu vực sông đều sử dụng nguồn nước lấy từ sông Hồng, nước sông giúp cho việc tưới tiêu trong nông nghiệp phục vụ sản xuất hoa màu, giúp giao thông qua lại.
  • Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thì sông Hồng còn có các mặc hạn chế như: việc đắp đê tốn kém, lũ lụt xảy ra làm sạt lỡ thiệt hại đến đời sống mùa màng của người dân nơi đây.

Xem thêm: Địa lý 9: Công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh Bài 19 Thực hành SGK trang 70