Dạo gần đây mình bị lỗi này? Sáng nay cài hẳn lại win 10 ins rồi mà vãn dính lỗi này!
Ai rành tư vấn giúp mình cách khắc phục với.