Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 29 SGK trang 106 địa lí 9: Hãy nhận xét về tỉ lệ diện tích và sản lượng cafe của vùng Tây Nguyên so với cả nước dựa vào hình 29.1 và dựa vào hình 29.2 cho biết vì sao cà phê được trồng nhiều ở khu vực này, kể tên các vùng trồng cà phê, chè, cao su ở đây?

Dựa vào kiến thức đã học ở bài 29 các em đã biết đây là khu vực trồng rất nhiều cây cafe và chè..mang lại thu nhập chủ yếu cho toàn vùng, cung cấp sản phẩm trên cả nước và xuất khẩu. Như vậy để biết cụ thể diện tích và sản lượng cũng như yếu tố khác về loại cây trồng này các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài 29 SGK trang 106 địa lí 9 sau đây: Hãy nhận xét về tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của vùng Tây Nguyên so với cả nước dựa vào hình 29.1 và dựa vào hình 29.2 cho biết vì sao cà phê được trồng nhiều ở khu vực này, kể tên các vùng trồng cà phê, chè, cao su ở đây?

Câu hỏi:
Hãy nhận xét về tỉ lệ diện tích và sản lượng cafe của vùng Tây Nguyên so với cả nước dựa vào hình 29.1 và dựa vào hình 29.2 cho biết vì sao café được trồng nhiều ở khu vực này, kể tên các vùng trồng café, chè, cao su ở đây?
Trả lời:
Qua hình 29.1 ta có thể thấy:
  • Tỉ lệ café của vùng chiếm tớ tỉ trọng rất lớn so với tổng sản lượng của cả nước vào năm 2001, vì diện tích ở đây khá lớn.
  • Ở khu vực này đát badan, feralit là chủ yếu, đất ở đây thích hợp cho sự phát triển mạnh mẽ của cây café, ngoài ra khí hậu ở đây mát mẻ bởi địa hình cao nên thuận lợi cho sự phát triển của cây.
  • Người dân nơi đây giàu kinh nghiệm về trồng café, nên ở đây trồng café là chủ yếu.
  • Ở tỉnh Gia Lai, Kom Tum trồng nhiều cây café, chè, cao su còn ở những khu vực còn lại thì có nhưng ít hơn ở các tỉnh này.

Xem thêm: Địa lý 9: Những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng kinh tế xã hội ở Tây Nguyên Bài 28 SGK trang 105