Xây dựng chức năng tìm kiếm 1 cách đơn giản cho website bằng ngôn ngữ PHP
Chi tiết xem tại đây ...
https://youtu.be/hUOMOTC5-cc