Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 9 SGK trang 37 Địa lý 10: Phân tích mối quan hệ giữa 3 quá trình phong hóa, vận chuyển và bồi tụ?

Trong sự phát triển và tồn tại của trái đất luôn luôn có những chuyển biến xung quanh bề mặt trái đất, những tác động bên ngoài bề mặt làm biến đổi đi diện mạo của trái đất thông qua các quá trình phong hóa, vận chuyển và bồi tụ. Bằng những kiến thức về 3 quá trình này và sự tác động của chúng đối với trái đất các em hãy trả lời câu hỏi cuối bài 9 SGK Địa lý 10 trang 37: Phân tích mối quan hệ giữa 3 quá trình phong hóa, vận chuyển và bồi tụ? Dưới đây là bài giải của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi cuối bài 9 trang 37 SGK Địa lý 10
Trả lời:
Mối quan hệ giữa 3 quá trình phong hóa, vận chuyển và bồi tụ là:
  • Phong hóa, vận chuyển, bồi tụ là 3 quá trình tác động khác nhau lên bề mặt trái đất nhưng chúng lại giống nhau vì đều làm cho bề mặt trái đất bị thay đổi.
  • Phong hóa làm cho bề mặt của trái đất bị biến dạng mất đi những tàn tích có trên bề mặt của trái đất hoặc làm thay đổi vị trí của chúng từ nơi này đến nơi khác.
  • Bồi tụ là làm cho đất đấ hoặc các loại vật khác di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia tập trung lại tạo thành một khối lượng lớn.
  • Di chuyển làm cho bề mặt của trái đất biến đổi về mặt vị trí ở nơi này với nơi khác.
=>Tất cả 3 quá trình này đều làm cho bề mặt trái đất thay đổi không ít thì nhiều.

Xem thêm: Địa lý 10: Bóc mòn là gì, kể tên một số địa hình do bóc mòn tạo thành Bài 9 SGK trang 37