Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 Địa lý 10 SGK trang 43: Dựa vào hình 11.3 hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt ở các điểm nằm trên vĩ tuyến 52 độ B?

Trái Đất quay đẫn đến tất cả các khu vực trên trái đất luôn có sự thay đổi. Không những thay đổi về hình thể vật chất, địa hình mà ngoài ra còn có những thay đổi về khí hậu, nhiệt độ. Mỗi vùng mỗi khu vực với nhiệt độ tương đối khác nhau. Nhiệt độ, biên độ nhiệt tăng hay giảm còn thay đổi theo độ cao. Để giúp các em hiểu thêm về những thay đổi về nhiệt độ, biên độ nhiệt trên trái đất theo từng vùng ở bài 11 có câu hỏi: Dựa vào hình 11.3 hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt ở các điểm nằm trên vĩ tuyến 52 độ B? câu hỏi 3 bài 11 SGK trang 43 Địa lý 10. Hãy cùng Vforum giải quyết câu hỏi trên nhé.

Câu hỏi 3 bài 11 SGK trang 43 Địa lý 10
Trả lời:
Địa lý 10: Dựa hình 11.3 nhận xét sự thay đổi biên độ nhiệt các điểm nằm vĩ tuyến 52 độ B Bài 11 SGK

Từ hình 11.3 nhận xét và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt ở các điểm nằm trên vĩ tuyến 52 độ B:
  • Sau khi quan sát hình 11.3 chúng ta có thể thấy là biên độ nhiệt trên trái đất của chúng ta thay đổi theo vùng và theo đặc điểm của các mảng kiến tạo. Nhìn vào hình ta thấy, tại các khu vực nằm trên các mảng kiến tạo đất liền thì nhiệt độ sẽ càng lúc càng cao lên. Cao lên một phần là do ở dây là đất liền dân cư đông đúc và ở đây địa hình sẽ bằng phẳng nhiệt độ sẽ cao lên do tích năng địa lí, đây là vùng đất liền có khoảng cách cách xa vùng đại dương nên tại đây nhiệt độ cao.
  • Ở khu vực nằm trên đại dương và các vùng biển nhiệt độ ở đây chúng ta có thể thấy luôn thấp, do ở khu vực này toàn là nước biển hơi nước bốc hơi nhiệt độ sẽ ẩm thấp và có nhiệt dộ giảm hơn nhiều so với các vùng trên đất liền.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 11.4 phân tích mối quan hệ hướng phơi sườn núi với góc nhập xạ Bài 11 SGK trang 43