Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 13 sgk trang 51 địa lí 10: Dựa vào hình 13.1 giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực: xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực?

Mưa cũng như khí hậu đều chịu sự tác động của tự nhiên khu vực địa hình. Sau khi được học bài 13 các em biết rằng tại những khu vực trên thế giới lượng mưa của từng khu vực luôn luôn thay đổi. Trả dài từ cực bắc đến cực nam lượng mưa biến đổi liên tục. Dể biết thêm về sự phân bố lượng mưa trên thế giới ở câu hỏi 2 bài 13 sgk địa lí 10 có hỏi: Dựa vào hình 13.1 giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực: xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực? Sau đây hãy cùng Vforum tìm hiểu

Câu hỏi 2 bài 13 sgk trang 51 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 13.1 giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực xích đạo, chí tuyến Bài 13 SGK

Sự phân bố lượng mưa ở các khu vực tại xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực như sau:
  • Từ những kiến thức đã học chúng ta biết rằng lượng mưa trên thế giới thay đổi liên tục và không đều giữa các vùng dọc theo vĩ độ.
  • Từ hình 13.1 ta có thể thấy từ cực bắc đến cực nam nhiệt độ thay đổi liên tục. Ở khu vực xích đạo là nơi chiếm lượng mưa nhiều nhất. Tại đây khí hậu nóng ẩm gặp điều kiện nằm ở gần các khu vực biển đại dương ở đây có gió biển mang hơi nước từ biển vào đất liền tạo thành những đám mấy gây mưa trên diện rộng. Khí hậu nóng ẩm nên ở khu vực này luôn xảy ra những biến đổi về khí hậu đấy cũng là nguyên nhân dẫn đến ở đây mưa nhiều. Đi ra xa xích đạo tại khu vực chí tuyến ở đây mưa ít bởi những khu vực này đều nằm trong ku vực đát liền không có biển. Khí hậu khá ổn định.
  • Tiếp đến là khu vực ôn đới ở đây là nhứng khu vực có gió Mậu Dịch là chủ yếu ở đay gió mậu dịch mang tính chất là nóng nên sẽ ít có hiện tượng mưa xảy ở đây. Cuối cùng là khu vực ở 2 vùng cực của trái đất, ở đây khí hậu lạnh là chủ yếu nên không khí ngưng tụ lạnh có khả năng tạo thành tuyết. Nước ở đây do không khí lạnh làm đóng băng nên ở đây nước không bốc hơi vì vậy khu vực này không có mưa.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 13.2 trình bày giải thích tình hình mưa các lục địa vĩ tuyến 40 độ B Bài 13 SGK trang 52