Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 15 SGK trang 57 Địa lý 10: Cho ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa chế độ nước sông và chế độ mưa?
Nước sông luôn biến động, mực nước cao thấp tùy lúc khác nhau. Vào mùa mưa nước sông luôn cao hơn và chuyển động của nước sông lúc nào cũng mạnh hơn so với nhứng ngày hè nắng nóng. Từ những kiến thức đã được học ở bài 15 các em hãy nghiên cứu và trả lời câu hỏi 2 bài 15 SGK trang 56 Địa lý 10 để biết thêm thông tin vầ lượng mưa và nước sông nó có những mối liên hệ gì: Cho ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa chế độ nước sông và chế độ mưa? Sau đây Vforum sẽ cùng các bạn tìm hiểu.

Câu hỏi 2 bài 15 SGK trang 56 Địa lý 10
Trả lời:
Một số ví dụ về mố quan hệ giữa mực nước sông và chế độ mưa như sau:
  • Chế độ mưa và mực nước trên các con sông trên trái đát luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi mưa nhiều nước mưa sẽ chảy ra sông hoặc thấm vào đất sẽ tạo thành các nguồn nước ngầm trong đất sau đó chảy ra sông dổ ra biển lúc này chế độ nước sông sẽ tăng đáng kể vì lượng mưa quá nhiều dòng nước lúc này chảy xiếc mạnh, đây sẽ là những khu vực cận xích đạo vì ở đây không khí nóng ấm và gần biển sẽ gây ra mưa nhiều hơn.
  • Đối với những nơi nắng nóng, khu vực chỉ toàn là đất liền thì những khu vực này mưa sẽ ít và chế độ nước sông sẽ thấp vì không có mưa nguồn nước ngầm cũng hạn hẹp nên nước trên các sông ở khu vực này rất ít.

Xem thêm: Địa lý 10: Từ bản đồ tự nhiên Việt Nam vì sao mực nước sông trên các con sông ở miền trung lên rất nhanh