Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 15 SGK trang 56 Địa lý 10: Cho hình 15 trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên trái đất?

Như các bạn đã biết trên trái đất nước chiếm một nửa phần diện tích của trái đất. Nước đóng vai tròng quan trọng trong sự sống và hoạt động của vô vàn cá thể sinh sống tồn tại trên Trái Đất. Vậy nước hoạt động như thế nào chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu câu hỏi 1 bài 15 SGK trang 56 Địa lý 10 sau đây để biết về quá trình hoạt động của nước như thế nào: Cho hình 15 trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên trái đất?

Câu hỏi 1 bài 15 SGK trang 56 Địa lý 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 15 trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất Bài 15 SGK

Vòng tuàn hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏe của nước hoạt động như sau:
- Từ hình 15 chúng ta có những nhận định về các vòng tuàn hoàn lớn nhỏ của nước như thê này:
  • Ở vòng tuần hoàn nhỏ tực là lúc này nước sẽ chuyển động một vùng nhỏ xung quanh nó, lúc này nước ở các vùng biển gặp trời nắng nóng sẽ diễn ra quá trình trình bốc hơi nước và khi hơi nước bốc lên sẽ tạo thành những cơn mưa và sau đó lại tiếp tục trở về với biển.
  • Ở vòng tuần hoàn lớn nước sẽ hoạt động với cả một quá trình, nước từ biển bốc hơi lên sẽ gặp gió gió biển sẽ đưa nước biển vào trong đất liền khi đó trên trời sẽ hình thành những cơn mưa, tùy theo vào mức độ gió thổi mạnh hay nhẹ mà mức ảnh hưởng của nó có thể lan rộng tới vùng cao hơn.
  • Hơi nước biển bay vào cộng với hơi nước trong đất liền từ các ao hồ sông suối bay lên gặp nhau thành những đám mây lớn gây mưa tren đất liền.
  • Gió biển thổi mạnh làm cho hơi nước bay vào trong những vùng núi cao.
  • Tại những khu vực núi cao không khí lạnh sẽ làm cho hạt mưa đóng băng thành tuyết. Trời nắng tuyết sẽ tan ra và tạo những dòng chảy xuống ao hồ và các sông sau đó chảy ra biển một số ít thấm vào lòng đất chảy ngầm ra biển tạo thành một vòng tuần hoàn lớn.

Xem thêm: Địa lý 10: Cho ví dụ minh họa về mối quan hệ chế độ nước sông và chế độ mưa Bài 15 SGK trang 56