Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 sgk trang 60 địa lí 10: Cho các hình 16.1 và 16.2 cho biết các ngày có thủy triều lớn nhất, ở trái đất thấy mặt trăng như thế nào?
Từ những kiến thức đã được học trên lớp và kiến thức ngoài thực tế các em biết đến thủy triều và hiện tượng mặt trăng trên trái đất chúng ta đang sinh sống. Thủy triều là một dạng vận động của nước biển xuất phát từ sóng trên biển khơi. Nhằm giúp các em hiểu thêm và củng cố kiến thức đã học ở bài 16 có câu hỏi 1 sgk trang 60 địa lí 10 có câu hỏi: Cho các hình 16.1 và 16.2 cho biết các ngày có thủy triều lớn nhất ở trái đất thấy mặt trăng như thế nào?

Câu hỏi 1 bài 15 sgk trang 60 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 16.1, 16.2 cho biết ngày có thủy triều lớn nhất ở Trái Đất thấy Mặt Trăng thế nào Bài 15
Địa lý 10: Hình 16.1, 16.2 cho biết ngày có thủy triều lớn nhất ở Trái Đất thấy Mặt Trăng thế nào Bài 15

Các ngày có thủy triều lớn nhất và trên trái đất thấy mặt trăng ra sao là:
  • Dựa vào hình 16.1 ta có thể thấy khi mặt trời, mặt trăng và trái đất nằm thẳng hàng với nhau thì thủy triều sẽ lớn nhất. Những ngày như vậy người ta gọi là ngày rằm khi mà trăng lên nước biển vỗ mạnh và thủy triều sẽ tăng lên theo sóng biển. Những ngày bình thường thì sóng nước sẽ chỉ vỗ nhẹ còn đến những ngày gần rằm và ngày rằm do sức hút của mặt trăng và mặt trời tác động nên nước biển lúc này dâng cao lên.
  • Dựa vào hình 16.2 ta thấy trái đất sẽ được nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm và khi mặt trời mặt trăng với trái đất nằm thẳng hàng với nhau thì chúng ta từ trái đất chỉ có thể nhìn thấy một nửa của mặt trăng nửa còn lại sẽ bị khuất bởi vì do mặt trời chiếu thẳng sẽ chỉ chiếu được một mặt mặt còn lại sẽ bị khuất bóng nên ta không thể thấy được.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 16.3 cho biết các ngày dao động thủy triều nhỏ nhất ở Trái Đất thì thấy Mặt Trăng thế nào